فلزات بازیافتی
خلاصه :

يكي از مسائلي كه اغلب كارخانجات صنعتي با آن مواجه هستند، مسئله دور ريز پسماند جامد آنها است. اغلب اين پسماندها، سمي و آلوده كننده هستند و دور ريز آنها در طبيعت باعث آلودگي محيط زيست مي شود. عدم توجه به اين مسائل باعث به خطر افتادن سلامتي و حيات موجودات زنده و انسانها شده است. اين موارد باعث شده است كه در سالهاي اخير حفظ محيط زيست جزء مهمترين طرحهاي اصلاحي در اغلب كشورها قرار گيرد. پسمانده هاي آلوده كننده محيط زيست را مي بايست انبار كرد كه اين خود هزينه زيادي را به همراه دارد و يا اينكه آنها را به طريقي بازيافت كرده و مورد استفاده مجدد قرار داد. اين كار علاوه بر حل كردن مسئله دوريزها، اقتصادي نيز بوده و درآند زا نيز مي باشد. براي با صرفه بودن اين عمل بايستي روش مناسبي براي بازيافت پسماندها پيدا كرده و پارامترهاي موثر بر روي آن روش را تعيين نمود و آنها را در جهت بهينه سازي عمليات تنظيم كرد. در اين مقاله بازيافت پسماندهاي اكسيدي حاصل از واحد كنورتور ذوب آهن اصفهان كه حاوي درصد بالايي از آهن اكسيدي مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است كه براي بازيافت آن روش انتخاب شده، استفاده از اسيد كلريديك بمنظور تهيه كلريد فريك مي باشد كه روش تهيه و مراحل توليد و پارامترهاي موثر برآن بررسي گرديده و شرايط بهينه براي بازيافت اين پسماند جامد ارائه شده است.فلزات بازیافتی● آلومینیوم- فولاد و دیگر فلزات
آلومینیوم و فولاد معمولی ترین فلزاتی هستند كه زمانیكه در مورد چرخه بازیافتی بحث می كنیم نیازات مورد توجه قرار می دهیم. فلزات دیگری همانند طلا-نقره- برنج و مس كه ندرتاً دور انداخته می شوند نیز خیلی با ارزش هستند. آنها مشكل دقتی ضایعات را ایجاد نمی كنند.
آلومینیوم و فولاد انجام می دهند. امریكاییها هر روز ۱۰۰مییلیون قوطی های فولادی و ۲۰۰ مییلیون قوطی های نوشیدنیهای آلومینیومی را مصرف می كنند.
● ضایعات فلزی را بایستی چكار كنیم؟
▪ بایستی آنها را در زباله ها برای ایجاد انرژی بسوزانیم ؟
▪ بایستی آن را در دفنی زباله قرار دهیمؤ
▪ بایستی آنها را بازیافت كنیم؟
بعد از كاهش انرژی( برای مثال استفاده كمتر آلومینیوم برای تشكیل یك قوطی بازیافت مؤثرترین راه برای كاهش ضایعات آلومینیوم و فولاد است.
پلاستیك ها و كاغذ غیر مشابه ، كاهش زباله فلزی را در ضایعات برای ایجاد انرژی می سوزانند ولی انرژی تولید نمی كنند .
در عوض، فلزات آلومینیوم و فولاد گرمای زیادی را از دست می دهند. مغناطیسی ها می توانند برای جمع آوری تكه های فولاد در زباله ها برای ایجاد انرژی استفاده شوند. و پس قراضه ها می توانند به كارخانه فولاد برای بازیافت حمل شوند.
دفن زباله معمولاًیك متناوب خوبی نیست. مخصوصاً آلومینیوم همانند یك تكه فولادی خیلی با ارزش است كه به راحتی سر در نمی آوریم كه آن را دفن كنیم.
● قوطی های قدیم برای قوطی های جدید
بعد از اینكه نقشتان را با بردن قوطی های آلومینیوم قدیمی به مركز چرخه یا قرار دادن آنها در جعبه مكعبی باز یافتی برای برداشتن، انجام دادید اتفاقات بعدی چه هستند؟ قوطی های آلومینیوم قدیمی به یك كارخانه احیاء آلومینیوم برده می شوند.
قوطی ها به ورق های چیپس مانند در اندازه خیلی كوچك ریز ریز می شوندو به داخل كورودوب ریخته می شوند.
آلومینیوم مذاب تدریجاً به قطعات مستطیلی شكل كه شمش نامیده می شود. و پس صفحه های آلومینیومی نازكی تشكیل می دهند.
فلزات حاصل از قوطی های آلومینیومی بازیافتی معمولاً قوطی های آلومینیومی جدید را شكل می دهند. كه بازیافت حلقه های بسته نامیده می شود زیرا قوطی های قدیمی دوباره به چیز یكسان تبدیل می شوند . ظروف آشامیدنی آلومینیومی می توانند به قوطی جدید بازیافت شوند و ذخیره خودشان را به مدت ۹۰ روز به تعویق می اندازند. همچنین آلومینیوم می تواند چندین بار بازیافت شود.
و كیفیتش را از دست نمی دهد و بازیافت آن در هر زمان انرژی آن را ذخیره می كند. نظیر بیشتر فلزات ، آلومینیوم كانسار كاینی می باشد كه مواد باارزش آن استخراج می شود.بوكیت یك كانسار رس می باشد مایا به قرمز، از لحاظ اجزاء آلومینیومی غنی می باشد .
یك مورد دشوار در مورد آلومینیوم – كه در مس ، آهن ، دیگر فلزات معمول وجود ندارد، این می باشد كه با سایر عناصر به صورت تركیبی ، معمولاً اكسیژن می باشد.
در اثر تركیب با اكسیژن ، آلومینیوم یك ماده خیلی سخت كه آلومینیوم نامیده می شود.تشكیل می دهد. برای آزاد كردن آلومینیوم، آلومینیوم باید از اكسیژن عادی یا مقدار آن كاسته شود
این فرایند از یك دستگاه كاهش یا تصفیه كننده انجام می شود .
آلومینیا در ظرفهای بزرگی در دستگاههای كاهش قرار داده می شود ، در ابتدا ، دریك نمك محلول یا ذوب شده حل می شود. پس یك جریان الكتریكی قوی وارد مایع می شود تا آلومینیوم را از اكسیژن جدا كند. آلومینیوم ذوب در ته ظرفها قرار می گیرد. فرایند كاهش، مقدار خیلی زیادی انرژی الكتریكی مصرف می كند. به همین علت است كه بازیافت آلومینیوم خوب درك می شود .باعث ذخیره مقدار زیادی انرژی می شود.
● بازیافت فولاد
فولاد یكی از بیشترین مواد بازیافتی در آمریكا است . اكثر فولاد بازیافتی پیچیده است زیرا هر ساله روشهای صنعتی مقدار زیادی از قطعات ماشین ، ابزارها و نخاله های ساختمان و پل ها را تولید می كند. امروزه همه تولید فولاد از برخی از فولادهای بازیافتنی است .
در سال ۱۹۹۸برای اولین بار در طی سالهای متمادی بازیافت فولاد كاهش یافت . كشورهای خارجی فولاد را بسیار ارزانتر فروختند برای اینكه بازیافت صنعتی را كاهش دهد. امروزه، دوباره بازیافت فولاد افزایش یافته است.
شما می توانید سهم خود را از بازیافت فولاد در منزل انجام دهید فولاد می تواند در قوطی سوپ شما ، غذای سگ وقهوه شما و یا كرمی كه در قسمت بالای بستنی ریخته می شود بیابید
در حقیقت بیشتر غذاها محتوی فولاد هستند شما احتمالاً شنیده اید كه بسیاری از مردم قوطی های فولادی را قوطی قلع می نامند . 
قوطی های فولادی معمولاً قوطی قلعی نامیده می شوند زیرا معمولاً بالایه نازكی از قلع پوشیده شده اند .
قلع از مواد پخته شده در قوطی حفاظت می كند . فولاد و آلومینیم هر دو از فلزات مهم هستند و به روش های مشابهی ساخته می شوند . جز‍ء اصلی در ساختن فولاد و آهن است . فلز آهن بسیار فراوان است اما آن را بطور طبیعی نمی توان استفاده كرد.آهن معمولاً با اكسیژن یا دیگر عناصر مثل كربن و سولفور تركیب می شود . مقدار زیادی انرژی برای تولید اكسید آهن مصرف می شود . اكسید ها با اكسیژن و برخی عناصر تركیب می شوند .
و كاهش در كوره های انفجاری بسیار داغ اتفاق می افتد . واكنش شیمیایی در كوره های انتفجاری اتفاق می افتد و آهن از اكسیژن آزاد می گردد .این آهن آزاد ( سازندگان فولاد این آهن را آهن خوكی می نامند زیرا نمونه ای است شبیه بچه خوكهای كوچك كه در اطراف مادرشان می چرخند ) برای ساختن فولاد مصرف می شود .
بازیافت فولاد انرژی زیادی را ذخیره می كند .برای ساخت فولاد جدید از معدن و كوره های انفجاری انرژی زیادتری نسبت به بازیافت لازم است . حدوداً ۷۵ درصد انرژی كمتری برای بازیافت فولاد نسبت به تولید آهن لازم است . به این دلیل است كه سازندگان فولد امروزی از تكه های فولاد برای تولید فولادهای جدید استفاده می كنند . 
فولاد احتمالاً اولین ماده ای بوده كه از جریان مواد زائد جامد بر جای مانده است . فولاد برخس از مغناطیس ها را جذب می كند . برخی آهن ربا های مغناطیسی برای جدا كردن قوطی های فولادی از دیگر مواد بازیافتی استفاده می شوند . این روش كارآمدتر نسبت به جدا كردن مواد با دست است .
مرتب سازی برای بازیافت خلی از مواد لازم است مثلاً پلاستیك .بازیافت قوطی های فلزی همچنین در خانه آسان است . همه ما احتیاج داریم كه از غذا های كنسرو شده مصرف كنیم – سال قبل دلالها از مردم خواستند كه برچسب های كاغذی بالا و پایین قوطی را از آنها جدا جدا كنند . الان دیگر این كار ضروری نسیت اگر شما مطمئن نیستید كه صوطی ها فولادی اند یا آلومینیومی می توانید از تكه ای از آهن ربا برای جدا كردن آن استفاده كنید . 
فولاد جذب آهن ربا می شود ولی آلومینیوم جذب نمی شود . اگر قوطی داشتید كه هم فولادی هم آلومینومی بود كه در این صورت دو فلزی نامیده می شود آن را در چرخه بازیافت فولاد بگذارید زیرا چرخه بازیافت فولاد همه نوع قوطی را می پذیرند حتی انهایی كه حاوی آلومینیوم هستند در حالی كه بازیافت آلومینیوم تنها قوطی هایی را میپذیرند كه ۱۰۰ درصد آلومینیومی است .
بعد از اینكه تكه های فولاد از منازل جمع شد به مركز بازیافت می رود و به شركت هایی كه فولاد های قدیمی را می خرند حمل می شوند .
افرادی كه آبكاری قلع انجام می دهند لایه نازكی از قلع را روی قوطی های قدیمی می كشند و این قوطی با ارزش و قابل فروش می شوند . 
بازیافت صوطی فولادی مشابه بازیافت قوطی آلومینیومی است . قوطی های فولادی با دیگر تكه های فولادی در كوره انفجاری ذوب می شوند و به چرخهایی می روند كه بطور پیوسته عمل لوله كردن و پخش كردن را انجام می دهند فولاد بازیافتی ماشین های جدید ، پایه ساختمان یا قوطی های كنسرو جدید را می سازد . در آمریكا قوطی های فولادی و دیگر تولیدات فولادی محتوی كمتر از ۲۵ درصد فولاد بازیافتی و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد فولاد بازیافتی است .


موضوعات مرتبط: پژوهشی
برچسب‌ها: تحقیق

تاريخ : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ | 21:57 | نویسنده : طیبه بحرینی |

گاهشمار تمام سنگی 2500 تا 3000 ساله
یکی از افتخارات ناشناخته ایران زمین


بنایی با معماری‌ خاص در "نقش رستم" در استان فارس وجود دارد كه از زمان حمله اعراب به ایران به اشتباه آن را "كعبه زرتشت" نام نهاده اند. کعبه زرتشت در زمان هخامنشیان و به احتمال زیاد در عصر پادشاهی داریوش بزرگ ساخته شده ‌است. این بنا که با خصوصیات ظاهری یک مکعب مستطیل شکل است، دارای تنها یک مدخل بالاتر از سطح زمین و بازمانده پلکانی برای دسترسی به تنها ورودی آن است. تا سال ۱۳۱۶ شمسی، یک سوم پایینی بنا در زمین دفن شده بود و تنها در این سال و با آغاز کاوشهای باستان‌شناسی بود که مشخص گردید که بنا در سه سمت خود (بجز ورودی) دارای سکو است. همچنین در درگاه ورودی جای چرخش پاشنه دری سنگین و کلفت، نشان از دربسته بودن بنا می‌دهد. این ساختمان تماماً از سنگ آهکی سفید و سیاه ساخته شده‌ است.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصویر بنای معروف به کعبهٔ زرتشت در نقش رستم


در دیوار داخل این ساختمان لغت "کعبه" حکاکی شده است. در کتاب‌های زرتشتی آمده است که حضرت زرتشت "زاراتشترا" در این محل، نیایش می‌کرده است. اعراب، لغت کعبه را از پارسی پهلوی گرفتند. همان‌طور که در زمان داریوش کبیر به كشور "عمان" امروزی "مکه" می‌گفتند؛ بنابراین كلمه مكه نیز فارسی است.

در محاسبه روز نوروز در کتب زرتشتی نوشته شده است که زرتشت در این رصدخانه، محل شروع نوروز را محاسبه کرد. نوروز در روز اول فروردین از محلی شروع می‌شود که اولین اشعه آفتاب در آنجا بتابد. بر اساس برآورد گاهنامه زرتشت، هر 700 سال یک‌بار نوروز از ایران شروع می‌شود. آخرین ‌باری که نوروز از ایران شروع شد، 300 سال پیش بود. در سال 1387، نوروز از پاریس و بروکسل و در سال 1388 ار تورنتو و نیویورک شروع شد. در سال 1389 هم نوروز از محلی بین آلاسکا و هاوایی شروع شد.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نمایی دیگر از کعبهٔ زرتشت


از زمان حمله اعراب به ایران تا به امروز، یعنی قرن بیست و یكم میلادی، كاربرد و تعریف واقعی این بنا كشف نشده بود. آن زمان فكر می‌كردند كه هر دینی باید برای خود بُتكده یا عبادتگاهی داشته باشد، برای همین فكر كردند این بنا هم مركزیت یا كعبه زرتشتیان است و این در حالیست که درباره کاربرد این بنا، نظرات گوناگونی ابراز شده ‌است و متاسفانه دانشمندان تاکنون کاربرد بی شک و تردید آن را کشف نکرده‌اند ولی بخشی از کاربردهایی که به این بنا منسوب شده ‌است، چنین اند:

- آرامگاه همیشگی داریوش که بعدها انصراف پیدا کرده ‌است
- آرامگاه موقت (فقط تا پوسیده شدن اجساد)
- جایگاه آتش مقدس (آتشگاه)
- جایگاه نگهداری اوستا و کتب دینی
- جایگاه پرچم‌های شاهی و اسناد حكومتی یا محل گنجینه دربار

کاربرد این بنا در دوره هخامنشی هرچه بوده، به نظر می‌رسد که بنا در دوران ساسانی و بخصوص اردشیر به اوج اهمیت رسیده ‌است. در این دوران سه سنگ ‌نوشته مستقل بر روی سکوهای بنا ایجاد شده‌ است که اطلاعات گسترده ای در خصوص ساسانیان ارائه می‌کند. اما پژوهشگر ایرانی "رضا مرادی غیاث‌آبادی" كه تحقیقات فراوانی در زمینه ایران باستان داشته است، نتیجه كشف خود را در كتابی به نام "نظام گاهشماری در چارطاقی‌های ایران" توسط انتشارات " نوید شیراز" به چاپ رسانده و راز این بنا را منتشر كرده است. غیاث‌آبادی با تحقیقات خود ثابت كرد این بنا با مقایسه با تمامی بناهای گاهشماری (تقویم) آفتابی در سرتاسر جهان، پیشرفته‌ترین، دقیق‌ترین و بهترین بنای گاهشماری آفتابی جهان است. این در حالیست كه تا قبل از این بنا هم "چارطاقی‌ها" در نقاط مختلف ایران احداث شده بودند و همین وظیفه را با شیوه‌ای بسیار ساده اما دقیق و حرفه‌ای بر عهده داشتند.

تمامی بناهای گاهشماری آفتابی در جهان فقط می‌توانند روزهای خاصی از سال (مانند روزهای سرفصل) را مشخص كنند و حتی با سال خورشیدی هم تنظیم نیستند. اما این بنا با دقت و علمی كه در ساخت آن اجرا شده، قادر است بسیاری از جزئیات روزهای مختلف سال و ماه‌ها را مشخص كند. زرتشتیان با استفاده از این بنا می‌توانستند بسیاری از مناسبت‌ها و جشن‌های سال را روز به روز دنبال كنند و از زمان دقیق آنها آگاه شوند.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بسیاری از بناهای چارطاقی در سطح كشور (به تصور آتشكده) یا به طور كامل تخریب شده و یا تغییر كاربری داده شده است. ولی خوشبختانه تعدادی هم مانند چارطاقی "نیاسر" و چارطاقی "تفرش"، سالم مانده و برای ما و نسل‌های بعدی باقی مانده‌اند.

متأسفانه بنای "كعبه زرتشت" با آن كه تقریباً سالم باقی مانده است به ثبت میراث جهانی سازمان ملل نرسیده است! حتی سازمان میراث فرهنگی هم این بنا را همراه بناهای عجایب هفتگانه جدید (كه برج ایفل هم یكی از كاندیداها بود) پیشنهاد نداد! جالب اینجاست که حتی با كشف راز این بنا هم هیچ‌گونه انعكاس و جنجالی به پا نشد!

این بنا، یك گاهشمار تمام سنگی ثابت در جهان است كه باید سازندگان آن از بسیاری از نكات علمیِ جغرافیایی، نجومی، سال كبیسه، انحراف كره زمین نسبت به مدار خورشید، تفاوت قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی، مسیر گردش زمین به دور خورشید و... را در 2500 تا 3000 سال پیش، در دوران حكومت هخامنشیان آگاه می‌بودند. حال آنكه خیلی از آنها را مانند كروی بودن كره زمین و گردش زمین به دور خورشید را در چهارصد سال اخیر در اروپا كشف كردند و به نام خودشان ثبت كردند! اما خود شما قضاوت کنید که در معرفی و اهمیت بخشیدن به آثار بزرگ تاریخی كشور عزیزمان ایران کوتاهی شده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

زندگی را تو بساز ، نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف
زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
زندگی یعنی عشق ، تو بدان عشق بورز


موضوعات مرتبط: درسی ، تفریحی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: گاهشمار تمام سنگی 2500 تا 3000 ساله

تاريخ : یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ | 20:2 | نویسنده : طیبه بحرینی |

مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد. سقراط به مرد جوان گفت كه همراه او به كنار رودخانه بيايد. وقتي به رودخانه رسيدند هر دو وارد آب شدند به حدي كه آب تا زير گردنشان رسيد. در اين لحظه سقراط سر مرد را گرفته و به زير آب برد. مرد تلاش مي كرد تا خود را رها كند اما سقراط قوي تر بود و او را تا زماني كه رنگ صورتش كبود شد محكم نگاه داشت. سقراط جوان را از آب خارج كرد و اولين كاري كه مرد جوان انجام داد كشيدن يك نفس عميق بود.

 سقراط از او پرسيد: «در زير آب تنها چيزي كه مي خواستي چه بود؟»

 مرد جواب داد: «هوا.»

 سقراط گفت: «اين رمز موفقيت است! اگر همانطور كه هوا را مي خواستي در جستجوي موفقيت هم باشي بدستش خواهي آورد. رمز ديگري وجود ندارد

موضوعات مرتبط: تفریحی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: رمز موفقیت

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ | 17:1 | نویسنده : طیبه بحرینی |

1- قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !
این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق !!

2- یک قلــب پـــاک؛
از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد
و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است ...

3- این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی...

4- براي كشتيهاي بي حركت............موجها تصميم مي گيرند.....

5- باید دنبال شادی ها گشت، غمها خودشان ما را پیدا می کنند

6- هميشه دلتنگي به خاطر نبودن كسي نيست
گاهي بخاطر بودن كسي ست
كه حواسش به تو نيست ..........

7- سقوط تاوان پریدن با بعضی هاست

8- ازعصبانیت آدمایی که همیشه مهربونن خیلی بترسید
چون وقتی عصبانــــــــی میشن
دیگه نمیتونن لبخند بزنن..

9- از خدا پرسید: اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای آرزو کردن چه سود دارد؟
خدا گفت: شاید در سرنوشتت نوشته باشم; هرچه آرزو کرد!!!

10- احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی ….

11- موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت، مقدمه گستاخي است ..

12- زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.
هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست!

13- آدمهایی که عشقشونو مثل کانال تلویزیون عوض میکنند،
آخرش باید بشینن برفک تماشا کنند ....!!

14- خودمان را با جمله " تا قسمت چه باشد " گول نزنیم...
قسمت، اراده من و توست...

15- خیـلی احمقیـم اگه فکر کنیـم آدمـا، تـوی شوخـی دلشـون نمی شکنـه

16- همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی... با آمدنش غافلگیرمان کند!!!

17- زمانی كه خاطره هایت ازامیدهایت قویتر شدند پیــــــــــر شدنت شروع میشود ...

18- روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته تان برایش اهمیتی ندارد چون می خواهد آینده
تان باشد...

19- حسادتِ دوست، از رقابتِ دشمن بدتره !

20- اگه اولش به فکر آخرش نباشی ....آخرش به فکر اولش میفتی !!!

21- به جای پاک کردن اشکهایتان، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید.

22- و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.. .

موضوعات مرتبط: تفریحی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: جمله های مفهومی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 22:22 | نویسنده : طیبه بحرینی |

کودکت را بدون شرط، بپذیر!


یاد بگیریم اطرافیان را همانگونه که هستند بپذیریم و عشقمان را نثارشان کنیم.

کودک

بزرگی می گفت: همه ما انسانها باید یاد بگیریم که انسانهایی را که با آنها سرو کار داریم، همانطور که هستند بشناسیم و وقتی بدن قید و شرط و پیش فرض ذهنی، آنها را شناختیم، زمینه های مناسبی برای برقراری ارتباط ایجاد کرده ایم که باعث می شود طرف مقابل هم به ما اعتماد کرده و ما را درست ببیند، همانگونه که ما نیز او را درست می بینیم.

این یک مهارت دست یافتنی است که موجب تحکیم روابط عاطفی و محبت آمیز میان افراد می شود. این تفکر باید درباره تمامی کسانی که در اطراف ما زندگی می کنند و به نوعی با آنها در رابطه هستیم، وجود داشته باشد. وقتی اینگونه نگاه کنیم، روابط مطلوب و سازنده ای را ایجاد خواهیم کرد.

اما این نگرش در ارتباط با فرزندان، از اهمیت و جایگاه خاصی برخردار است. بسیاری از والدین در ارتباط با دوست داشتن فرزند خود، قید و شرطی را قرار می دهند. قید و شرط هایی که گه گاه در کلام شان هم دیده می شود که از کودک می خواهند کاری را انجام دهد و اگر انجام ندهد، او را دوست نخواهند داشت.

جالب اینجاست که بچه ها از زمانی که تا حدودی قدرت درک و فهم پیدا می کنند، حساسیت خاصی روی این موضوع دارند و ممکن است بعد از ارتکاب خطایی، گریه کنان به سمت مادر خود حرکت کنند و از او بپرسند که آیا هنوز مادرشان آنها را دوست دارد یا خیر؟

کودکان نسبت به مسائل عاطفی و برقراری رابطه محبت آمیز، بسیار حساس اند و معنای مهرورزی را به شدت می فهمند و آنرا لمس می کنند. شاید به همین خاطر است که دائما نگران این موضوع هستند که بعد از انجام عملی خاص، آیا مادرشان آنها را همچون گذشته دوست دارد یا خیر...

یک نکته ظریف در این رابطه وجود دارد که اثر روانی مثبتی بر کودکان دارد. اینکه باور کنند والدین و سایر اطرافیان، انها را به خاطر خودشان و بدون شرط و شروط، دوست دارند.

توجه کنید که کودکانی که در برابر محبت، شرطی می شوند، اعتمادشان نسبت به اطرافیان کم می شود. بنابراین لازم است که والدین ومربیان بدانند که برای دوست داشتن و نداشتن بچه ها، از شرط گذاری استفاده نکنند. می توان به جای این عبارت از عبارات دیگری استفاده کرد. مثلا اینکه از انجام فلان کار تو راضی نیستم یا اینکه بگوئید این کار تو خوب نبود. این که کار تو خوب نبود و من کار تو را دوست نداشتم با اینکه خود تو را دوست ندارم به خاطر کار بدی که کردی، بسیار متفاوت است.

والدین باید مراقب باشند که شخصیت فرزندان شان را با قید و شرط مورد پذیرش قرار ندهند و دائما با چنین تفکری با بچه ها برخورد نکنند. کودکی که همواره با چنین نحوه رفتاری مواجه است، فکر می کند فردی دوست داشتنی نیست و به درد نمی خورد

یعنی باید توجه داشته باشیم که همواره عمل کودکان را مشروط کنیم و نه خود کودکان را. وقتی معیار قضاوت در ارتباط با کودکان، عمل شان باشد، به تدریج این تفکر در ذهن کودک شکل می گیرد که با وجود اینکه در انجام برخی از کارها اشتباه می کند، اما والدین اش او را دوست دارند. او باور دارد که مادرش در هر حال او را دوست دارد و او کودکی توانمند و خوب است که ممکن است مرتکب خطا هم بشود که باید این خطاها را جبران کند. این کودک اعتماد به نفس خود را از دست نمی دهد و در مورد خود، تردید نمی کند و پایه های شخصیتی اش به لرزه نمی افتد و دچار اضطاب، ترس، خشونت و شب ادراری نمی شود.

پس والدین باید مراقب باشند که شخصیت فرزندان شان را با قید و شرط مورد پذیرش قرار ندهند و دائما با چنین تفکری با بچه ها برخورد نکنند. کودکی که همواره با چنین نحوه رفتاری مواجه است، فکر می کند فردی دوست داشتنی نیست و به درد نمی خورد. این کودک با این احساسات رشد می کند و همین مسئله در ریشه احساسات او تاثیر می گذارد و موجب می شود تا در سنین نوجوانی به والدین خود اطمینان نداشته باشد و به سمت و سویی برود که از او استقبال بیشتری کنند و به اصطلاح او را بیشتر تحویل بگیرند. اما در مقابل کودکی که ار بچگی مورد عطوفت همه جانبه والدین باشد و پدر  ومادرش او را بپذیرند با تمام ویژگیهایی که دارد، این کودک در سنین نوجوانی و جوانی هم، حس اعتماد به والدین را از دست نمی دهد و همیشه به سوی آنها بازمی گردد و از آنها می خواهد که راه های بهتر و مفیدتر را به او نشان دهند.

 


موضوعات مرتبط: علمی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: کودکت را بدون شرط , بپذیر

تاريخ : شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ | 22:16 | نویسنده : طیبه بحرینی |

بخواب تا خوب یاد بگیری 

تاثیر خواب خوب شبانه بر یادگیری کودکان


نتایج یک تحقیق دیگر نشان می‌دهد، برای آنکه کودکان کلمات جدید را یادبگیرند هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین خواب خوب شب شود. حتی باهوش‌ترین کودکان وقتی که فرصت فکر کردن را داشته باشند می‌توانند کلمات را بهتر به خاطر بسپارند و ...

خوابیدن کودکان

خوابیدن بخش فعال و بسیار مهمی از زندگی انسان است و ما برای حفظ وتقویت قدرت یادگیری و حافظه  به میزان کافی خواب در شبانه روز نیازمندیم . استراحت کافی و در نتیجه شاداب بودن دانش آموزان، فراگیری بیشتری را در پی دارد.محققان به این نتیجه رسیده اند  که خواب کافی شبانه با تسهیل ارتباطات عصبی- شیمیایی سلول های مغز، به تقویب حافظه و قدرت یادگیری کمک می کند . نتیجه تحقیقات متعدد نشان داده است یک دوره خواب پس از به دست آوردن یک تجربه جدید می تواند تاثیرات یادگیری را تسهیل کند و این بهبود ناشی از تغییر در عملکرد مناطقی از مغز است که به یادگیری مربوط است.البته بهترین وقت خواب، چند‌ساعت قبل از نیمه‌شب است چراکه از ساعت 9شب تا نیمه‌شب، ترشح هورمون  ملاتونین که  نقشی اساسی در خواب داشته و باعث تنظیم ساعت داخلی بدن می شود،آغاز می گردد .مقدار کافی ملاتونین در بدن، تاثیرات مثبتی بر وضعیت روحی-روانی انسان می گذارد و در اثر بیداری افراد تا نیمه‌شب، میزان این هورمون، کاهش می‌یابد. همچنین یکی از دلایل اهمیت خواب شبانه، با توجه به اثر ملاتونین بر روی سیستم ایمنی بدن،  بالابردن میزان ایمنی بدن در برابر بیماری‌هاست.

نتایج یک تحقیق دیگر نشان می‌دهد، برای آنکه کودکان کلمات جدید را یادبگیرند هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین خواب خوب شب شود.

حتی باهوش‌ترین کودکان وقتی که فرصت فکر کردن را داشته باشند می‌توانند کلمات را بهتر به خاطر بسپارند.

گسترش دامنه واژگانی که کودکان می‌دانند و از معنای آن مطلع هستند همواره برای ارتباط برقرار کردن آنها حیاتی درنظر گرفته می‌شد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خواب می‌تواند تقویت کننده حافظه کودکان باشد و حتی می‌تواند به آموزگاران کمک کند مشکلاتی چون اوتیسم و خوانش پریشی را تشخیص دهند.

این تفکر وجود دارد که کودکان در انتخاب و به خاطر سپردن صداهای جدید از بزرگسالان باهوش‌تر هستند زیرا مهارت‌های زبانی در آنها درحال شکل گرفتن است.

این درحالی است که نتایج تحقیقات از کودکان دبستان 7 تا 12 ساله نشان داده است که آنها نیز چون والدین خود حواس پرت هستند و کودکانی که تمام کلمات را در زمان صبحانه به خاطر دارند آنها را در زمان زنگ تفریح فراموش کرده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد که ضعف حافظه یک مشکل موقتی است و پس از یک وقفه 12 ساعته که خواب نیز جزء آن است آنها می‌توانند بیشتر کلمات جدید را به یاد بیاورند

دانش آموزانی که با کمبود خواب مواجه بودند، در انجام کارهای روزانه خود با مشکل مواجه شدند و فعالیت قسمت هیپوکامپ مغز‌ آن‌ها بسیار کاهش یافت و این قسمت در قسمت‌های دیگر مغز مانند سلول‌های مغز و قسمت‌های درونی مغز که با هوشیاری افراد در تماس بود تاثیر گذاشت.

محققان بر این باورند افراد قبل و بعد از یادگیری برای تثبیت یادگیری نیاز به خواب دارند، زیرا فقدان خواب در سیستم عصبی و توانایی افراد تاثیر می‌گذارد.

لذا با این اوصاف، اگر فرزند شما خواب مفید 10-12 ساعت در شبانه روز را رعایت نمی كند، باید او را مجبور به پیروی از آن كنید. تحقیقات نشان داده است كه حتی یك ساعت كسر خواب برای كودكان زیر سه سال، زمانی كه دبستان را آغاز می كنند، ممكن است در درازمدت سبب بوجود آمدن مشكلات رفتاری و شناختی گردد.

یادگیری مطالب تازه برای کودکان چون بزرگسالان نیازمند زمان است و زمانی که موضوع به کلمات جدید می‌رسد خواب خوب شب هنگام می‌تواند تأثیرگذار باشد.

 

اكنون به تاثیرات خواب كم بر موفقیت كودكان در مدرسه می پردازیم:

مشكلات تمركزی

وقتی كودكی مشكلاتی در مورد شنیدن جزئیات مباحث آموزشی یا تمركز بر روی فعالیت های برنامه ریزی شده دارد یا در پاسخگویی به سوالات كند باشد، علت اصلی آنها اغلب كمبود خواب می باشد. در مدیریت زمانی و اولویت دهی به وظایف نیز مشكلاتی به وجود می آ ید. به همین دلیل كودكان شانس یادگیری نكات درسی در مدرسه را از دست می دهند.

خوابیدن کودکان

كند ذهنی

خواب شب اگر کافی باشد، مغز یك فرد كوچك را تازه نگاه می دارد و به او در حفظ اطلاعات كمك می نماید. زمانی كه خواب با موج كوتاه هماهنگ گردد یا زمانی كه رویاها به وجود می آیند، حركات سریع چشم در خواب یا REM نقش عمده ای در تقویت حافظه ایفا می نمایند. وقتی فرزند پیش دبستانی شما در مدرسه نام رنگها یا لغات جدیدی را با آهنگی جدید می آموزد، حركات سریع چشم (REM ) به یكپارچه كردن این اطلاعات جدید در مغز كمك می كند.

بیش فعالی

وقتی كوچولوی شما در طول روز احساس خستگی می كند، مثل شما خمیازه نمی كشد و چرت نمی زند، بلكه او شروع به جست وخیز خواهد كرد. دلیل این كار چیست؟ كودكان با این عمل خود پیام خستگی خود را می فرستند. در این شرایط آنها خارج از كنترل و آزاردهنده می شوند. و در صورتی كه نتوانند وضعیتی ثابت داشته باشند، یادگیری آنها با مشكل مواجه خواهد شد.

ناتوانی در كنترل احساسات

كج خلقی، گریه های مداوم، اوقات تلخی كردن، بی صبری، از نشانه های بیخوابی شبانه در كودكان است. پیش دبستانی ای كه كسری خواب دارد، كمتر قادر به كنترل احساسات خود خواهد بود. در نتیجه، بدخلقی ممكن است، جایگاه اجتماعی او در گروه همسن و سال هایش دچار تزلزل گردد. در صورتی كه این كودكان با بچه های دیگر پرخاشگر و لجباز هستند، ارتباطات اجتماعی آنها نیز تحت فشار قرار می گیرد.

 


موضوعات مرتبط: درسی ، علمی ، تفریحی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: بخواب تا خوب یاد بگیری

تاريخ : پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ | 22:15 | نویسنده : طیبه بحرینی |

تعریف و اهداف مدارس هوشمند

تعریف و اهداف مدارس هوشمند

امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند.

 تعریف و اهداف مدارس هوشمند

تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه ها به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد.مدارس هوشمند رویكرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت.

در این رویكرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده  دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشاركت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف كننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمود.

 

تعریف و اهداف مدارس هوشمند

مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش می باشد كه فوائد و آثار و نتایج آن نه تنها در محیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلكه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان و فردای آن ها  خواهد بود، در قرن بیست و یكم تصور آن است كه دانش آموزان به جای كیف های مملو از كتاب های درسی حجیم، با كامپیوترهای كیفی Laptap سركلاس درس حاضر خواهند شد.

 

امكان دسترسی آن ها به اطلاعات نامحدود را فراهم خواهد ساخت. امتحانات از طریق رایانه انجام خواهد شد و دانش آموزانی كه به علت بیماری نتوانند در كلاس درس حاضرشوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها درس های خود را دنبال كنند.تعریف و اهداف مدارس هوشمند

 در مدرسه هوشمند فلسفه آموزشی بر این موضوع تاكید دارد كه هر كس بیشتر توانایی دارد  می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می گردد كه تمامی نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد. 

 

تحولات  علمی در سال های اخیر به خصوص در زمینه فناوری اطلاعات لزوم تجدید نظر در امر آموزش و پرورش را صد چندان نموده است تا بتوان از این طریق همگام با تحولات علمی و اطلاعات هزاره جدید حركت نمود.

 
براساس تحقیق ارائه شده توسط آقای دیوید پركینز ( David perkins ) از دانشگاه هاروارد كه نقش اولیه را در طراحی و توسعه مدارس هوشمند smart schooL ایفا كرده  این مدارس دارای 8 اصل یاتئوری اساسی یادگیری می باشد كه عبارتند از :

1- مدرسه به عنوان سازمان یادگیری : مدرسه نه فقط برای دانش آموزان بلكه برای معلمان مدیران و حتی اولیای دانش آموزان نیز محیط یادگیری است و سازمان یادگیری مدارس هوشمند به نحوی است كه دریك فرایند طبیعی از تعیین هدف ها، محتوا، ارزشیابی و نحوه نظارت برخود و خلق سیستم پویا كلیه اعضا مشاركت دارند.

 

2- ارزشیابی یادگیری محور:  ارزشیابی برمحور یادگیری است نه محصول وننتیجه كار به نحوی كه دانش آموزان و معلمان را دریك فرایند درگیر نموده و نتیجه ارزشیابی برمحور كیفیت و كاربرد آن برروی دانش آموزان قرارمی گیرد و آزمون ها در بهترین شرایط به عنوان ابزار ارزشیابی به كاربرده می شوند.

 

3- دانش زایشی : در مدارس  هوشمند با ارائه محتوای مناسب بیش ترین تاثیر را بر رشد فكری و عملی دانش آموزان می گذارد و به جای مصرف  اطلاعات و دانش توسط دانش آموزان به توانایی تولید دانایی نیزمجهزمی شوند.

 

4- تاكید بردرك و شناخت اهداف : اهداف برنامه ها و فعالیت های مدارس هوشمند برای دانش آموزان قابل درك به نحوی كه خروجی های مدارس براساس اهداف از پیش تعیین شده تنظیم می گردند و به همین منظور دانش آموزان از مشاركت وهمراهی بیش تر و مناسب تری در امر یادگیری برخوردار خواهند بود.

 


موضوعات مرتبط: تربیتی ، پژوهشی
برچسب‌ها: تعریف و اهداف مدارس هوشمند

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 21:27 | نویسنده : طیبه بحرینی |


  • پژوهش
  • متاهلین علاقه بیشتری به شرکت در ورزشهای همگانی دارند تحقیقات نشان می دهد که افراد متاهل بیشترین میزان شرکت(90درصد) در ورزشهای همگانی را نسبت به افراد مجرد(10 درصد) دارند. به گزارش سرویس پژوهش ایسنا، نتایج تحقیقات محسن شفیعی از دان...


موضوعات مرتبط: ورزشی ، پژوهشی
برچسب‌ها: پژوهش ورزشی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ | 20:20 | نویسنده : طیبه بحرینی |
مهارت روانی به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند. براساس یافته های یك پژوهش، مهارت های روانی مانند انگیزش، تصویر سازی ذهنی و تعیین هدف، علاوه بر افزودن بهزیستی روانی، به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند. به گزارش سرویس پژوهش...

پژوهش- ورزش

مهارت روانی به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند.

براساس یافته های یك پژوهش، مهارت های روانی مانند انگیزش، تصویر سازی ذهنی و تعیین هدف، علاوه بر افزودن بهزیستی روانی، به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند.

به گزارش سرویس پژوهش ایسنا، دكتر محمد كاظم واعظ موسوی استادیار دانشگاه امام حسین(ع) و غلامرضا سمندرعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی به بررسی هنجار مهارت های روانی در مردان نخبه ی شش ورزش بسكتبال، فوتبال، والیبال، كشتی، بوكس و ورزش های رزمی پرداختند.

نتایج این تحقیق بیانگرآن است كه مهارت های روانی آموخته شده با تمرین بهترمی شوند، بدیهی است مربیان هر رشته ی ورزشی برای تعیین میزان مهارت های روانی ورزشكاران رشته ورزشی خود، به شناخت مهارت های روانی، استفاده از ابزار مناسب برای سنجش و در اختیار داشتن هنجاری برای ارزیابی نیازمند هستند.

این پژوهش بر روی 345 ورزشكار مرد عضو تیم های ملی و برخی باشگاه های درجه یك كشور به وسیله پرسشنامه صورت گرفت و نتایج آن با استفاده از نمودار نشان داد كه در بسكتبالیست ها بالاتر بودن نمرات انگیزش، اعتماد به نفس و هدفمندی نسبت به تمركز و تعیین هدف ، قابل توجه است.

همچنین والیبالیست ها درنمره ی تصویر سازی ذهنی، هدفمندی و كنترل از بسكتبالیست ها بهتر بوده، اما در نمره انگیزش در سطح پایین تری از آنان قرار داشتند.

این نتایج می افزاید: والیبالیست ها در نمره تصویرسازی ذهنی ، هدفمندی و كنترل از بسكتبالیست ها بهتر بوده اما نمره هدفمندی و تصویر سازی ذهنی كشتی گیران نسبت به والیبالیست ها كمتر و نمره انگیزش آنان بیشتر است.

براساس یافته های این تحقیق، نمره كنترل حالات روانی ورزشكاران رشته های رزمی از رشته های دیگر بیشتر است، درحالی كه در بوكسورها نمره انگیزش آنها تا حد زیادی بالاست.

براساس این مطالعه ، فرازو فرود نمودار یك رشته ورزشی، زمانی معنی دار است كه ورزشكاران همان رشته نسبت به آن ارزشیابی شوند. پژوهشگران خاطر نشان كرده اند: نظر به این كه روایی و پایانی نسخه فارسی پرسشنامه خودسنجی انستیتو متری ورزش استرالیایی جنوبی پیش از این روشن شده وصراحت، سادگی و جامعیت آن بر استفاده پژوهشی و تشخیص از آن تاكید می كند، ضرورت ایجاد هنجار برای هر رشته ورزشی بارزتر می گردد.


موضوعات مرتبط: ورزشی ، پژوهشی
برچسب‌ها: پژوهش ورزشی

تاريخ : دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ | 20:19 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 نویسنده : احمد رضا پیرمرادیان

مقدمه

پژوهشهاي بين المللي اخير در زمينه توسعه حرفه اي معلمان، روشنگر جهت گيريهاي متفاوتي از اقدامات معمول در اين حوزه است. اين پژوهشها بيشتر بر مدرسه و کلاس درس استوار است و مي کوشد معلمان را بيش از پيش در تصميم گيريهاي مربوط به شيوه هاي بهبود کيفيت آموزشي مدارس مشارکت دهد. اين آموزش به معلمان کمک مي کند تا به هنگ.ام کسب صلاحيتهاي حرفه اي در حين کار به بازسازي فکري خويش و دانش آموزان در فرايند ياددهي - يادگيري توجه

جدي مبذول دارند. درس‌پژوهي الگويي (نمونه‌اي) از پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه ايده ژاپني براي توسعه حرفه‌اي معلمان مي‌باشد.

از جملة مهمترين موانع در توسعة حرفه‌اي معلمان، فاصلة بين نظريه و عمل و عدم تشريك مساعي با معلمان در برگزاري دوره‌هاي آموزش معلمان است. بررسيهاي بين‌المللي اخير در حوزة توسعة حرفه‌اي معلمان، بيانگر رويكردهاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است (سركار آراني، 1378).


موضوعات مرتبط: پژوهشی
برچسب‌ها: مقاله درس پژوهی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 17:56 | نویسنده : طیبه بحرینی |

| نویسنده : احمد رضا پیرمرادیان
 

1. انگیزه الهی

   نخستین مساله‌ای كه شایسته و بایسته است پژوهشگران به آن توجه كنند این است كه نیت و انگیزه خود را برای خدا خالص كنند و به خاطر جلب رضای خدا و تقرب به درگاه او تحقیق و پژوهشی انجام دهند. زیرا می‌دانیم كه بر اساس نظام اخلاقی اسلام، نیت و انگیزه، به اندازه عمل و بلكه بیشتر از آن اهمیت دارد و به همین دلیل پیامبر اكرم (ص) فرمود: نیت مومن بهتر از عمل اوست (بحارالانوار ج 70 ص 186) به بیان روشن‌تر در دیدگاه اسلام تنها عملی ماندگار و ابدی خواهد شد كه با انگیزه الهی و پیروی از او انجام شود لذا برای اینكه تحقیق و پژوهش ما حقیقتا ارزشمند گردد و ما را به سعادت و كمال حقیقی رهنمون سازد نیازمند همراهی با انگیزه الهی و اخلاص در عمل است.

2


موضوعات مرتبط: پژوهشی
برچسب‌ها: آداب پژوهش دراسلام

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 17:54 | نویسنده : طیبه بحرینی |

یک نمونه گزارش درس پژوهی

نویسنده : احمد رضا پیرمرادیان
 

2- برنامه ريزی: هنگامی که هدف يادگيری انتخاب شدمعلمان برای برنامه ريزی وطراحی درس تشکيل جلسه می دهند. اگرچه درنهايت يک معلم درس رابه عنوان بخشی ازفرايندپژوهش تدريس خواهدکردولی خوددرس محصولی گروهی تلقی می شود.برمبنای چنين بازخوردی، نسخه تجديدنظرشده اجرامی گردد.
3- آموزش: برای تدريس تاريخی معين می شود. معلمان عضوگروه هرکدام نقشی رابرعهده می گيرندوزمينه های لازم رابرای اجرای موفق فراهم می کنندهنگام شروع درس، معلمان درقسمت عقب کلاس می نشينندولی زمانی که دانش آموزدرجای خوددرس راتمرين می کنندمعلمان ناظرقدم می زنندوازفعاليتهای آنان يادداشت برمی دارندگاهی برای بحث وبررسی ازاجرای درس فيلم برداری می شود.
4- ارزش يابی: درجلسه ارزش يابی معمولابه معلمی که درس راآموزش داده اجازه داده می شودکه اول ازهمه صحبت کندونظرخودرادرباره چگونگی اجرای درس توضيح دهد. بعدعضوگروه باديدی انتقادی درباره قسمت هايی ازدرس که اشکال داشته است بحث می کنددراين ارزشيابی تمرکزبردرس است نه معلمی که درس راآموزش داده . درس محصول گروهی است وهمه ی اعضای گروه درمورد نتيجه احساس مسئوليت می کنند.
5- تجديدنظر: گروه به توجه به مشاهدات دردرس تجديدنظرمی کنندآنهاممکن است موادآموزشی،فعاليتها،سوال هاو...راتغييردهند.
6- سهيم شدن درنتايج: درپايان خلاصه کارهای جلسات درکتابچه ای ثبت ودرکتابخانه نگهداری می شود.

درس پژوهی می تواندبه عنوان الگويی ازعمل حرفه ای که پتانسيل تغييرفرهنگ ومحيط مدارس رادارد،درايجاديادگيری ساختاری استفاده شود.اين رويکردمعلمان راقادرمی سازدکه ازيکديگريادبگيرندوتدريس خودرادرعمل بهبودبخشندويادگيری راترويج دهند.


موضوعات مرتبط: پژوهشی
برچسب‌ها: یک نمونه گزارش درس پژوهی

تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 17:53 | نویسنده : طیبه بحرینی |

نمونه ی درس پژوهی و طراحی سناریو

نمونه ی درس پژوهی و طراحی سناریو جهت استفاده همکاران گرامی شرکت کننده در جشنواره درس پژوهی اسفند 1391

-         موضوع : انواع حالت های اهرم (علوم پنجم)

-         هدف: آشنایی دانش آموزان با حالت های اهرم در جابه جایی اجسام

-         وضعیت موجود : معلمان در تفهیم ودانش آموزان در فراگیری این مبحث دچار چالش می باشند .

-         وضعیت مطلوب : شیوه ای برای تدریس این مبحث انتخاب گردد که دانش آموزان بعد از تدریس مشکلی در درک آ ن داشته باشند .

ارزشیابی آغازین :

1-               برای جابه جایی اجسام به چه چیزی نیاز داریم؟

2-               برای جابه جایی اجسام در چه جهت هایی به آنها نیرو وارد می کنیم؟

3-               در چه فعالیت هایی نیرو زیاد لازم است؟

تدریس

-         ایجاد انگیزه معلم ترازوی کیت ریاضی را به کلاس آورده و آن را در یک حالت تعادل قرار می دهد . سپس یک وزنه نزدیک به تکیه گاه و وزنه ی دیگر دور از تکیه گاه قرار میدهد و از شاگردان می پرسد که چرا با توجه به اینکه وزن هر دو وزنه مساویست تعادل ترازو به هم خورد؟

ارائه تدریس :

-         این درس در مدت سی دقیقه و به روش های آزمایشی و پرسش و پاسخ اجرا خواهد شد.

ابتدا معلم یک میله و سطل و چند سنگ را به کلاس آورده و از شاگردان می خواهد که سطل را از زمین بلند کنند وپس از اجرای این مرحله از آنها می خواد که همین کار را با استفاده از میله و تکیه گاه انجام دهند و سپس می خواهد که دو وضعیت را با هم مقایسه کنند سپس حالت های فرار گرفتن جسم بر روی اهرم را به شرح ذیل انجام می دهند:

1-   تکیه گاه در وسط اهرم قرار می گرید.

2-    تکیه گاه نزدیک به دست دانش آموزش قرار می گیرد.

3-   تکیه گاه نزدیک سطل قرار می گیرد.

دانش آموزان در گروه های خود با هم مشورت کرده و نتیجه یخود را ازد سه حالت مذکور گزارش می دهند. در صورت وجود مشکل در فهم شاگردان آنان را با طرح سؤالاتی برای رسیدن به هدف آموزشی هدایت می کند.

-         ارزشیابی تکوینی: اگر با یکی از دوستانتان که وزن یکسانی با او ندارید، در پارک باشید آیا می توانید با او بازی الاکلنگ را انجام دهید در صورت وجود مشکل چه پیشنهادی برای حل آن دارید؟

ارزشیابی پایانی : از یکی از گروه ها می خواهیم تا با استفاده از میله حالت های راحت تر بلند کردن کیف خود را برای سایر گروه های نشان دهند.

-         تعیین تکیف:از گروه ها می خواهیم تا با مشورت و همکاری یکدیگر حالت های مختلف قرار گرفتن تکیه گاه و وزنه در جابجایی اجسام به وسیله ی اهرم را در قالب نقاشی به کلاس گزارش دهند.

 

رسانه های آموزشی مورد نیاز:ترازوی کیت،میله ی چوبی یا فلزی،سطل و تعدادی سنگ،صندلی یا تکیه گاه مناسب

مداخله ی آموزشی:یکی از دانش آموزان در درک تأثیر قرار گرفتن موقعیت جسم در به هم خوردن تعادل ترازو با مشکل مواجه می باشد:

-         دو وزنه ای را که وزن نامساوی دارند در اختیار دانش آموز مورد نظر قرار داده و از او می خواهیم تا با دور و نزدیک کردن آنها به تکیه گاه در ترازو آنها را به حالت تعادل برساند و در صورت مواجهه با مشکل او را هدایت می کنیم و توضیحات لازم را ارائه می نماییم.

 

نحوه مشارکت اعضا

با توجه به اینکه اعضای گروه در مدارس مختلف تدریس می کنند،با توافق همکاران طی یک جلسه وظایف اعضا تشریح گردید و قرار شد که اعضا یک موضوع چالش برانگیز را برای طراحی سناریو انتخاب کنند و در جلسه ی بعدی موضوع اهرم ها مورد توافق همه ی اعضا قرار گرفت و پس از طراحی سناریو به وسیله ی یکی از همکاران عضو گروه در تاریخ مقرر مجری تدریس در حضور اعضا تدریس را ارائه داده و در ضمن مسئول طراحی تجهیزات و رسانه ها قبلا رسانه های مورد نیاز تدریس را مهیا نموده بود.

-         اقدامات تحلیلی: پس از اتمام تدریس طی یک جلسه با بازبینی فیلم تدریس در حضور همه ی اعضا تدریس نقد و بررسی شده و نقاط ضعف و قوت تدریس را به مجری تدریس ارائه نموده و پس از رفع اشکالات تدریس مجددا اجرا می شود.

و تدریس نهایی که با نظر همه اعضا بدون مشکل بوده به صورت فیلم و گزارش به اداره ی مطبوع ارسال می گردد.

 


موضوعات مرتبط: علمی ، پژوهشی
برچسب‌ها: نمونه ی درس پژوهی و طراحی سناریو

تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 17:51 | نویسنده : طیبه بحرینی |
تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راهنماي پروژه علمي

(راهنماي معلمان )
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت آموزش وپ ر ورش
معاونت آموزش ابتدايي
دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي
قال علي عليه السلام:
" اوضع العلم ما وقف علي اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح و الاركان. "نهج البلاغه، حكمت ۹۲
پست ترين دانش، دانشي است كه در سطح زبان، متوقف شود و والاترين دانش، آن است كه در كل وجود فرد، ظاهر و منعكس
گردد.
مقدمه
از آنجا كه تفكر و تعمق در پديده هاي عالم هستي كه همه آنها از ذرات كوچك تا كرات و كهكشانهاي بي انتها
مخلوقات خداوند متعال هستند ، ظرفيت بي انتهايي را در ارضاي كنجكاوي انسان در كشف حقايق و روابط بين
پديده ها در جهت دستيابي به اعتقاد عميق و ايمان پايدار به خدا دارد ،از اينروست كه در قرآن، خداي باري تعالي
دستور موكد به جستجوي در طبيعت و توجه به قدرت لايزال الهي در آفرينش عالم هستي دارد.
در همين راستا آموزش و پرورش خود را موظف و مكلف مي داند با پيش بيني برنامه هاي مناسب اين فرصت را
براي كودكان ودانش آموزان فراهم نمايد تاحاصل تحصيلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش
آموزان نباشد ، ( سواد به معني سنتي ) كه با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دست
برود . به همين سبب ، بايد سعي كنيم علاوه بر مفاهيم پايه ، راهي به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان بتوانند به
دنبال معرفت و دانش مورد نياز خود بگردند و به يك يادگيرنده ي مادام العمر تبديل شوند . به همين منظور علاوه
بركسب دانش بايد راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزيم تا ميل به يادگيري در آنان تقويت گردد .
پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اكتشافي خود ، ميل به يادگيري را در دانش آموز تقويت مي كند و به
علّت ماهيت فرايندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد بنابراين مي تواند ابزاري بسيار قوي در خدمت
تعليم و تربيت به معناي واقعي باشد . معاونت آموزش ابتدايي بنا بر اهميت پرورش روحيه فعاليت گروهي از
پروژه ها يي كه توسط دانش آموزان بصورت گروهي انجام مي گيرد حمايت مي نمايد و اولويت بالاتري را در
ارزيابي اينگونه پروژه ها در نظر مي گيرد.
از آنجايي كه دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر كسب مهارت ها و تجربيات علمي در ابتداي راه قرار دارد ، براي
انجام فعاليتي مثل پروژه علمي نياز به كمك و راهنمايي معلم و والدين و حتي يكديگر دارن د . معلمان عزيز
مي توانند اين راهنما را مطالعه و براي هدايت دانش آموزان به كار گيرند .
( اين نوشتار از زبان معلم نسبت به دانش آموز تنظيم شده و مخاطب افعال آن دانش آموز است . )
چگونه يك پروژه علمي را انجام دهيم؟
شروع
۱- يك دفتر يادداشت تهيه كنيد
اين دفتر ، دفتر كارنماي پروژه ناميده مي شود . در اين دفتر وقايع و اتفاقات مربوط به پروژه را يادداشت خواهيد
كرد . دفتركارنما مسير حركت شما را ازآغاز تا پايان نشان مي دهد ( موضوعي كه به ويژه براي بازديد كنندگان
از پروژه شما اهميت دارد).
يادداشت كردن را از زماني آغاز كنيد كه جستجوي موضوع پروژه را شروع مي كنيد . 
اتفاقات را به صورت روزانه يادداشت كنيد و هر مطلبي را كه وارد دفتر مي كنيد تاريخ گذاري نموده و 
بنويسيد كه چه قدر وقت صرف آن كرده ايد .
نتايج آزمايشات ، فهرست مواد مورد استفاده ، يادداشت هاي مربوط به تحقيق زمينه اي و مشخصات منابع 
مورد استفاده را به دقت در آن ثبت كنيد .
هر مشكلي را كه در جريان كار با آن مواجه مي شويد يادداشت كنيد . 
راه حل هايي را كه براي غلبه بر مشكلات به كار گرفته ايد يادداشت كنيد . 
در صورت نياز از مراحل مختلف پروژه خود عكس بگيريد تا بتوانيد يك گزارش تصويري از تلاش 
هايتان را به ديگران نشان دهيد .( اختياري )
تحقيق زمينه اي : منظور از تحقيق زمينه اي مراجعه به منابع اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي انجام
پروژه علمي است . اين فعاليت از اجزاي ضروري انواع مختلف پروژه علمي مي باشد .
۲-عناوين مختلف را كنكاش كنيد و با نيروي فكرتان يك موضوع جديد براي پروژه
خود بسازيد ( از عناوين كلي سوالاتي جزئي براي پروژه خود استخراج كنيد )
به چه چيزهايي علاقه داريد ؟ ورزش ، رايانه ، حيوانات ، غذا ، ساخت اشيا ... و غيره . به كدام يك از شاخه هاي
علم علاقمند هستيد ؟


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: راهنماي پروژه علمي

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:24 | نویسنده : طیبه بحرینی |

بسم الله الرحمن الرحيم

جشنواره علمي جابر بن حيان
( پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي )
انتخاب موضوع براي پروژه علمي
چه بسا دانش آموزاني كه تصميم گرفته باشند در يك نمايشگاه علمي شركت كنند اما
مطمئن نيستند كه كار را بايد از كجا شروع كنند . اولين قدم يعني شكل دهي يك سوال
براي پروژه ، مي تواند مهمترين و در عين حال سخت ترين بخش كار باشد .
نكتة قابل تامل در اينجا اين است كه اگر اين كار با موضوعات مورد علاقه شما شروع شود ، 
اوقاتي توأم با سرگرمي و يادگيري بيشتري خواهيد داشت و با صرف وقت خود براي پروژه
احساس خستگي نخواهيد كرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتي كه مورد
علاقة شما نيست پرهيز كنيد تا پروژة علمي برايتان خسته كننده و ملال آور نشود .
وقتي يك موضوع كلّي را كه مورد علاقة شماست پيدا كرديد ، سؤالي را كه مي خواهيد به آن 
پاسخ دهيد طرح كنيد . يك سؤال علمي معمولاً با كلماتي مثل : چگونه ، چه ، كي ، چه كسي ،
كدام ، چرا يا كجا شروع مي شود . براي مثال اگر شما به موضوع روبات ها علاقمند هستيد ،
سؤال شما ممكن اين باشد : " بازوي يك روبات براي بلند كردن يك وزنه چقدر نيروي
الكتريكي مصرف مي كند ؟ "
براي پروژه هاي آزمايش دقت كنيد كه آيا مي توانيد يك " آزمايش كنترل شده " براي يافتن 
جواب سوالتان طراحي كنيد؟ دريك آزمايش كنترل شده، فقط بايد يك عامل ( متغير ) را تغيير
دهيد ، و عوامل ديگر را كه ممكن است روي آزمايش شما تاثير بگذارند كنترل كنيد ، تا آ نها
وزارت آموزش وپرورش
معاونت آموزش ابتدايي
دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي
توجه : پروژه هاي رياضي
به انتهاي اين مجموعه
اضافه شده است .


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: انتخاب موضوع براي پروژه علمي

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:19 | نویسنده : طیبه بحرینی |

جشنواره جابر بن حيان
( پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي )
جدول زمانبندي
درگير شدن با يك پروژه ي علمي و اتمام آن شايد براي دانش آموزان كاري عظيم و دور از دسترس
به نظر برسد . اغلب دانش آموزان نمي دانند كه زمان خود را چگونه براي انجام پروژه صرف كنند تا
بتوانند به موقع كار را تمام كنند . با استفاده از يك جدول زمانبندي مي توان آنها را با كارهايي كه بايد
در طول پروژه خود انجام دهند آشنا كرد و از سردرگمي نجات داد . آنها با استفاده از اين جدول
مديريت زمان را در دست خواهند گرفت و هر كار را در وقت خود انجام خواهند داد ، ضمن آن كه
هيچ كاري هم از قلم نمي افتد .
براي انجام گام به گام فرايند پروژه هاي آزمايش جدول پيشنهادي زير طراحي شده است تا دانش
آموزان بتوانند از يك قالب آماده و برنامه ريزي شفاف استفاده كنند واضطراب مواجهه و اتمام پروژه
علمي در آنها از بين برود .
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت آموزش وپ ر ورش
معاونت آموزش ابتدايي
دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي
جشنواره جابر بن حيان
( پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي )
جدول زمانبندي پروژه آزمايش
تاريخ نمايشگاه علمي : .......................... تاريخ شروع به كار پروژه : ...................
برنامه ي وقايع هفتگي زمان پيش بيني شده زمان واقعي
هفته اول
* يك عنوان يا مسئله را براي پژوهش انتخاب كنيد .
* يك دفترچه ي يادداشت براي خودتان درست كنيد تا همه ي يادداشت
ها و تحقيقات خودتان را در طول پروژه در آن ثبت كنيد .
* تحقيقات اوليه را شروع كنيد : از متخصصين و كارشناسان مثل
دانشمندان، ت كنيسين ها و مسئولين دولتي كسب اطلاعات كنيد . در
صورت لزوم مصاحبه هايي ترتيب دهيد .
* تحقيقات تكميلي را شروع كنيد : از منابع مكتوب ( كتاب ها ، مجلات ،
روزنامه هاو نشريات ) و منابع الكترونيكي ( اينترنت و نرم افزارها )
تحقيقات به عمل آوريد .
هفته دوم
* عنوان يا مسئله خود را در صورت لزوم تغيير دهيد .
* در مورد چگونگي انجام پژوهش و يا آزمايشتان از نظر روش و مواد
مورد نياز تصميمات لازم را اتخاذ كنيد .
* از روي اطلاعاتي كه تا كنون جمع آوري كرده ايد فرضيه ي خودتان را
شكل دهيد .
* به تحقيقات خود ادامه دهيد و از بهترين منابعي كه پيدا مي كنيد استفاده
كنيد .
* با متخصصين و كارشناسان براي كسب اطلاعات بيشتر مصاحبه كنيد .
هفته سوم
* تحقيقات خود را تكميل كنيد و خلاصه ي مهمترين مطالب را براي
نوشتن گزارش كتبي آماده كنيد .
* انجام آزمايش علمي خود را شروع كنيد . مشاهدات خود را در دفترچه
يادداشت ثبت كنيد .
* جمع آوري و يا خريد مواد لازم براي تابلوي نمايش را شروع كنيد .
هفته چهارم
* روي پيش نويس اوليه گزارش كتبي كار كنيد .
* به ثبت مشاهدات خود از آزمايشات در دفترچه ي يادداشت ادامه دهيد .
* نقشه ي مقدماتي تابلوي نمايشتان را طرح ريزي كنيد .
هفته پنجم
* پيش نويس دوم گزارش كتبي تان را بنويسيد .
* شروع به سوار كردن اجزاء تابلوي نمايش كنيد .
* طراحي علائم ، برچسب ها ، نمودارها ، جدول ها و يا ديگر مواد ديداري
را براي تابلوي نمايش شروع كنيد .
* متن هايي را كه روي تابلوي نمايش قرار خواهند گرفت ( فرضيه ، عنوان
، نتايج و ... ) بنويسيد و براي تعيين جا و چيدمان آنها روي تابلوي نمايش
برنامه ريزي كنيد .
* به ثبت مشاهدات خود از آزمايشات ادامه دهيد .
* هر گونه عكسي كه مورد نيازتان بود تهيه كنيد .
هفته ششم
* آزمايش خود را تكميل كنيد . مشاهدات خود را تجزيه و تحليل كنيد و
نتايج خود را به تفصيل بنويسيد .
* نسخه ي نهايي گزارش كتبي خود را بنويسيد و سپس آن را تايپ و
ويرايش كنيد .
* عكس ها را در صورت لزوم بزرگ كنيد .
* توضيحات يا اطلاعات زمينه اي را تايپ كنيد و آنها را روي تابل وي
نمايش نصب كنيد .
* ساختار تابلوي نمايش خود را با اضافه كردن نمودارها ، جداول و ديگر
مواد ديداري تكميل كنيد .


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: جدول زمانبندي

تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:18 | نویسنده : طیبه بحرینی |

جدول زمانبندي
درگير شدن با يك پروژه ي علمي و اتمام آن شايد براي دانش آموزان كاري عظيم و
دور از دسترس به نظر برسد . اغلب دانش آموزان نمي دانند كه زمان خود را چگونه براي
انجام پروژه صرف كنند تا بتوانند به موقع كار را تمام كنند . با استفاده از يك جدول
زمانبندي مي توان آنها را با كارهايي كه بايد در طول پروژه خود انجام دهند آشنا كرد و
از سردرگمي نجات داد . آنها با استفاده از اين جدول مديريت زمان را در دست خواهند
گرفت و هر كار را در وقت خود انجام خواهند داد ، ضمن آن كه هيچ كاري هم از قلم
نمي افتد .
براي انجام گام به گام فرايند پروژه هاي طراحي و ساخت جدول پيشنهادي زير
طراحي شده است تا دانش آموزان بتوانند از يك قالب آماده و برنامه ريزي شفاف استفاده
كنند و اضطراب مواجهه و اتمام پروژه ي علمي در آنها از بين برود .
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت آموزش وپ ر ورش
معاونت آموزش ابتدايي
دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي
جشنواره جابر بن حيان
( پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي )
جدول زمان بندي پروژه طراحي و ساخت
تاريخ نمايشگاه علمي : .......................... تاريخ شروع به كار پروژه : ...................
برنامه ي وقايع هفتگي زمان پيش بيني شده زمان واقعي
هفته اول
* دانش آموز با پروژه طراحي و ساخت آشنا مي شود.
* دانش آموز دفتر كارنماي خود را آماده مي كند .
* دانش آموز موضوعي را مطرح مي كند و در مورد پروژه طراحي و ساخت
خود تصميم گيري مي كند و آن را در دفتركارنماي خود يادداشت مي كند
هفته دوم
* دانش آموز در مورد موضوع خود تحقيق مي كند و حداقل سه منبع مختلف
را پيدا كرده ومطالعه مي كند .
* او از هر منبع يك پاراگراف مفصل در باره جزئياتي كه از آن منبع در باره
پروژه خود آموخته است يادداشت مي كند .
هفته سوم
* دانش آموز مشخصات طرح ( معيارها و استانداردها ) خود را در دفتر كارنما
مي نويسد .
* دانش آموز طرح هاي مقدماتي را آغاز مي كند و آنها را به سوي طرح
مطلوب سوق مي دهد .
* دانش آموز ليستي از مواد مورد نياز را به تفصيل مي نويسد .
هفته چهارم
* دانش آموز روش گام به گام و نهايي را براي ساخت نمونه اوليه در دفتر
كارنما مي نويسد .
* دانش آموز مواد مورد نياز براي ساخت نمونه اوليه را فراهم مي كند .
هفته پنجم و ششم ( يا بيشتر در صورت نياز )
* دانش آموز نمونه اوليه را مطابق مشخصات طرح مي سازد .
* برنامه اي براي آزمايش آن ترتيب مي دهد .
* دانش آموز نمونه اوليه را تست مي كند .
* او داده هايي را جمع آوري نموده و در دفتر كارنما يادداشت مي كند .
* دانش آموز داده ها را تحليل مي كند كه آيا مطابق با مشخصات طرح هستند
يا خير؟
هفته هفتم
* اگر نمونه اوليه مطابق مشخصات طرح عمل نمي كند ، طراحي و آزم ايش
مجدد لازم است.
* داده ها دوباره جمع آوري و تحليل مي شوند.
* نتيجه گيري مفصلا نوشته مي شود.
هفته هشتم
* دانش آموز يك تابلو نمايش خلاقانه مي سازد كه در آن از رنگ ،
كاغذهاي تزئيني ، نوشته هاي كوچك و بزرگ ، تصاوير و طرح هاي
مختلف استفاده شده است .
* درون تابلو همه مراحل روش مهندسي نشان داده مي شود .
* دانش آموز زير هر يك از عناوين مراحل روش مهندسي شرح مختصري از
مطالب مربوط مي نويسيد.
* دانش آموز مطالبي را كه مي خواهد در توضيح هر يك از گامهاي كارش
در مصاحبه با داوران بيان كند ، تمرين مي كند .


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: جدول زمانبندي

تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:13 | نویسنده : طیبه بحرینی |

معرفي طرح پروژه هاي علمي

الف ) تعريف پروژه ي علمي
پروژه ي علمي عبارت است از كوشش علمي انفرادي يا گروهي دانش آموزان در باره يك موضوع
معين كه آنان ضمن اين كوشش هيجان انگيز علمي ، كار يك دانشمند را انجام مي دهند و نگرش ها و
مهارت هاي علمي او را پيدا مي كنند . يعني دانش آموزان سعي مي كنند به دقت مشاهده كنند ، سوال
بپرسند ، جمع آوري اطلاعات كنند ، فرضيه بسازند ، آزمايش كنند و نتايج كار علمي خود را جمع
بندي و ارائه نمايند .
ب ) موضوع پروژه و پايه هاي تحصيلي تحت پوشش
در اين طرح ،يك پروژه داراي ماهيت علمي و تجربي بوده و دانش آموز را با روش علمي آشنا
مي نمايد و موضوع آن از محتواي كتاب هاي درسي منشا گرفته و يا آزاد مي باشد. دانش آموزان در
همه پايه هاي تحصيلي به صورت انفرادي ياگروهي پروژه انتخاب نموده ودرنمايشگاه علمي
آموزشگاه شركت مي كنند . دانش آموزان بهتر است در زمينه هاي مورد علاقه خود ، موضوع انتخاب
كنند و به پژوهش بپردازند.
ج ) انواع پروژه علمي
ا- جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي
يك پروژه جمع آوري شامل مجموعه اي از اشياء مي شود كه بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه
بندي شده و برچسب خورده باشند
مثال : جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها
٥
۲- نمايش علمي
الف- دستگاه ( مدل )
يك پروژه مدل سازي شامل ساخت اشياء براي توضيح چرايي يا چگونگي ساختمان آنهاست .
مثال : ساخت مدلي از دانه و معرفي اجزاي آن ( پوسته ، اندوخته و گياهك )
ب- نمايش
يك پروژه نمايش شامل استفاده از اشياء براي نمايش چرايي يا چگونگي عملكرد يك دستگاه و تبيين
اصول علمي حاكم بر آنهاست .
مثال : نمايش حركت مواد درون ساقه كرفس با استفاده از محلول هاي رنگي
ج- تحقيق
يك پروژه تحقيق شامل بررسي جزئيات بيشتر در باره موضوع پروژه و توضيح و تفسير جوانب مختلف
آن مي شود . اين جزئيات را مي توان از طريق مشاهده مستقيم و يا از طريق منابع مختلف اطلاعاتي به
دست آورد .
مثال : تحقيق در مورد گياهان دارويي ايران و محل رويش آنها
۳- آزمايش
يك پروژه آزمايش ٬ طرح و آزمودن سوالي است كه شما هنوز جواب آن را نمي دانيد لذا به كار
گيري روش علمي و انجام آزمايش براي كشف جواب آن سوال از ضروريات اين نوع پروژه است
مثال : آيا نورهاي رنگي مختلف به يك اندازه بر رشد گياه موثرند ؟
۴- طراحي وساخت
پروژه هاي طراحي و ساخت ، پروژه هايي هستند كه در آنها دانش آموز براي پاسخ به يك نياز
مشخص به ابداع يك وسيله يا فن يا برنامه كامپيوتري دست مي زند و پس از طراحي آن را مي سازد و
تست مي كند و نهايتا آن را با نمايشگاه علمي ارائه مي نمايد . اين كار مستلزم طي كردن روش
مهندسي است و با احتياط بايد گفت كه حاصل آن اختراع يك وسيله ، فن و يا برنامه كامپيوتري است
مثال :اختراع وسيله اي كه با اعلام هشدار به موقع ما رااز خشك شدن خاك گلدان مطلع كند .
د) ارائه پروژه علمي ( نمايشگاه )
دانش آموزان محصول فعاليتهاي علمي خود را ابتدا در قالب يك نمايشگاه علمي در آموزشگاه به
معرض نمايش و داوري مي گذارند و طي مراحل بعد، پروژه هاي برگزيده آموزشگاه به نمايشگاه
علمي منطقه ، پروژه هاي برتر منطقه به نمايشگاه علمي استان و در نهايت پروژه هاي برتر استان به
نمايشگاه علمي كشوري راه خواهند يافت .
٦
ه )عناصر يك پروژه علمي در نمايشگاه
هرپروژه براي ارائه به نمايشگاه بايد شامل سه عنصر تابلوي نمايش ،مواد نمايشي وگزارش كتبي باشد .
۱۲۰* تابلوي نمايش: تابلوي نمايش بايد حالت سه ديواره اي داشته و از يك جنس محكم به ابعاد ۹۰
سانتيمتر تهيه شده باشد . نوشته ها ، نمودارها و تصاوير بايد محكم روي تابلوي نمايش چسبانده شوند.
مواد نمايش: شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و ساير اقلام مجاز مربوط به پروژه مي باشد.
گزارش كتبي:
پروژه هاي آزمايش شامل: صفحه عنوان ، فهرست ، طرح مسئله ، تحقيق ، فرضيه ، شرح آزمايش ،
داده ها ،جمع بندي و نتيجه گيري ، سپاسگزاري و ذكر منابع مي شود.
پروژه هاي طراحي وساخت شامل: عنوان ، تعريف نياز ، تحقيق زمينه اي ، مشخصات طرح ، طراحي ،
ساخت و آزمايش و ثبت داده ها و تحليل نتايج نمونه اوليه ، طراحي مجدد وآزمايش مجدد و ثبت و
تحليل داده ها (در صورت نياز ) ، نتيجه گيري ، كتابشناسي و سپاسگزاري مي شود.
و )طبقه بندي پروژه ها در نمايشگاه
پروژه هاي يك نمايشگاه علمي براساس پايه تحصيلي دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندي و وارد
رقابت مي شوند . دانش آموز مي تواند پروژه خود را به صورت انفرادي ، تيمي و يا كلاسي در مدت
زمان معين (برنامه زماني پيشنهادي وساير اطلاعات مورد نياز درلينك دفتر آموزش دبستاني از سايت
موجود مي باشد)به انجام رسانده و به نمايشگاه ارائه نمايد . www.gea.medu.ir
پايه اول تا سوم ......................... انفرادي - تيمي ( حداكثر ۳ نفره ) - كلاسي
پايه چهارم تا ششم.................. انفرادي - تيمي ( حداكثر ۳ نفره )
ز )شرايط پذيرش پروژه ها در نمايشگاه علمي
۱- مرحله آموزشگاهي :
دانش آموزان از هر پايه تحصيلي مي توانند در مرحله آموزشگاهي شركت كنند و نيز محدوديتي از
نظر پذيرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهي وجود ندارد .
۲- مرحله منطقه اي :
در اين مرحله سهميه هر مدرسه براي شركت در نمايشگاه منطقه با توجه به ظرفيت مكان برپايي
نمايشگاه و باصلاحديد مجريان منطقه اي تعيين مي گردد.
درنمايشگاه مرحله منطقه اي نيز انواع پروژه ها در كليه پايه ها پذيرفته مي شوند .
۳- مرحله استاني :
در اين مرحله سهميه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفيت مكان برپايي نمايشگاه و
صلاحديد مجريان استاني تعيين مي گردد.
لازم به ذكر است پروژه هايي كه از نوع جمع آوري هستند در مرحله استاني پذيرفته نمي شوند .
٧
۴- مرحله كشوري :


موضوعات مرتبط: علمی ، پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: معرفي طرح پروژه هاي علمي

تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:12 | نویسنده : طیبه بحرینی |
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد


برپايي و داوري نمايشگاه
۱- مرحله آموزشگاهي :
شوراي معلمان آموزشگاه داوران را از بين آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و
آنان بر اساس فرم داوري كه در آدرس سايت مذكور موجود مي باشد پروژه ها را داوري مي كنند .
۲- مرحله منطقه اي :
هر مدرسه موظف است ازبين معلمان توانمند حداقل يك داور جهت داوري به نمايشگاه علمي منطقه
معرفي نمايد ومنطقه ازبين داوران معرفي شده، هيئت داوران منطقه اي راتشكيل مي دهد.
۳- مرحله استاني :
هر منطقه موظف است به ازاي هر ۱۰ پروژه اي كه به نمايشگاه استاني ارسال مي كند يك نفر داور
جهت كمك به داوري پروژه هاي علمي نمايشگاه استاني معرفي نمايد.
۴- مرحله كشوري :
كميته هدايتگر كشوري داوران را بر اساس ضوابط معين ،انتخاب و معرفي مي نمايد .


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: جابربن حیان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:8 | نویسنده : طیبه بحرینی |
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيف خُلقَتْ ‐ آيا آنان به شتر نمي نگرند که چگونه آفريده شده است؟!
وإِلَى السماء كَيف رفعتْ ‐ و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده؟!
وإِلَى الْجِبالِ كَيف نُصبتْ ‐ و به کوه ها که چگونه در جاي خود نصب گرديده؟!
وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطحتْ ‐ و به زمين که چگونه گسترده و هموار گشته است؟!
فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر ‐ پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده اي!
(آيات ١٧ الي ٢١ سوره غاشيه )
اهميت و ضرورت طرح :
اگر حاصل دوره ي تحصيلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش آموزان باشد ،
( سواد به معني سنتي ) با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دست مي رود
. به همين سبب ، بايد سعي كنيم علاوه بر مفاهيم پايه ، راهي به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان
بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نياز خود بگردند و به يك يادگيرنده ي مادام العمر تبديل شوند .
به همين منظور علاوه بركسب دانش بايد راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزيم تا ميل به
يادگيري در آنان تقويت گردد .
پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اكتشافي خود ، ميل به يادگيري را در دانش آموز تقويت
مي كند و به علّت ماهيت فرايندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد بنابراين مي تواند
ابزاري بسيار قوي در خدمت تعليم تربيت به معناي واقعي باشد كه طبق تعريف يونسكو همانا درك و
به كارگيري مفاهيم ، مهارت هاي فرايندي ، نگرش ها و ارزش هايي مي باشد كه شخص را قادر
مي سازد دانش و فناوري را با زندگي و فرهنگ جامعه ي خويش مرتبط سازد .
فضای علمی كشور بايد فضای توليد و ترويج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد.
مقام معظم رهبري

* معرفي جشنواره *
جشنواره جابر بن حيان يك رقابت سالم و هيجان انگيز
علمي بين دانش آموزان دوره ابتدايي است كه طي آن
پروژه هاي علمي دانش آموزان در قالب نمايشگاه هاي
علمي ارائه و داوري مي شود . اين نمايشگاه ها در
سطوح آموزشگاهي ، منطقه اي ، استاني و كشوري
برگزار خواهد شد .
* تعريف پروژه علمي *
پروژه ي علمي عبارت است از كوشش علمي انفرادي يا
گروهي دانش آموزان در باره يك موضوع معين كه
آنان ضمن اين كوشش هيجان انگيز علمي ، كار يك
دانشمند را انجام مي دهند و نگرش ها و مهارت هاي
علمي او را پيدا مي كنند . يعني دانش آموزان سعي مي
كنند به دقت مشاهده كنند ، سوال بپرسند ، جمع آوري
اطلاعات كنند ، فرضيه بسازند ، آزمايش كنند و نتايج
كار علمي خود را جمع بندي و ارائه نمايند .
* نمايشگاه علمي *
دانش آموزان محصول فعاليتهاي علمي خود را ابتدا در
قالب يك نمايشگاه علمي در آموزشگاه به معرض
نمايش و داوري مي گذارند و طي مراحل بعد، پروژه
هاي برگزيده آموزشگاه به نمايشگاه علمي منطقه ،
پروژه هاي برتر منطقه به نمايشگاه علمي استان و در
نهايت پروژه هاي برتر استان به نمايشگاه علمي
كشوري راه خواهند يافت .
* كمك والدين *
والدين مي توانند به روش هاي زير به فرزند خود كمك
كنند :
* در تدارك وسايل و استقرار تجهيزات كمك كنند
* فضايي مثل پاركينك يا اتاق را براي كار كردن دانش
آموز روي پروژه فراهم كنند
* پروژه هايي را انتخاب كنند كه مناسب سن و پايه
تحصيلي دانش آموز باشد
* زمان هاي مربوط به انجام كارهاي پروژه و اتمام آن
ها را برنامه ريزي و مديريت كنند .
* فرزند خود را براي انجام تحقيق به كتابخانه عمومي
يا مكان هاي مورد نياز ديگر ببرند .
* در كشيدن خط هاي صاف به بچه ها كمك كنند
* به توضيحات شفاهي فرزندشان در باره پروژه گوش
كنند .
* از ايمني كودك اطمينان حاصل كنند .
* انواع پروژه علمي *
ا- جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي
مثال : جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها
۲- مدل ( ساخت نمونه )
مثال : ساخت مدلي از دانه و معرفي اجزاي آن ( پوسته ،
اندوخته و گياهك )
۳- نمايش
مثال : نمايش حركت مواد درون ساقه كرفس با استفاده
از محلول هاي رنگي
۴- تحقيق
مثال : تحقيق در مورد گياهان دارويي ايران و محل
رويش آنها
۵- آزمايش
مثال : آيا نورهاي رنگي مختلف به يك اندازه بر رشد
گياه موثرند ؟
۶- طراحي و ساخت
مثال : طراحي و ساخت يك تله كارآمد براي سوسك
* عناصر يك پروژه علمي *
هر پروژه علمي براي ارائه به نمايشگاه و قرار گرفتن
در معرض ديد و قضاوت بازديدكنندگان بايد داراي اين
عناصر باشد :
- تابلوي نمايش
- مواد نمايشي
- گزارش كتبي ( فقط براي پروژه هاي آزمايش )
- دفتر كارنما
يك پروژه علم

* كمك والدين *
والدين مي توانند به روش هاي زير به فرزند خود كمك
كنند :
* در تدارك وسايل و استقرار تجهيزات كمك كنند
* فضايي مثل پاركينك يا اتاق را براي كار كردن دانش
آموز روي پروژه فراهم كنند
* پروژه هايي را انتخاب كنند كه مناسب سن و پايه
تحصيلي دانش آموز باشد
* زمان هاي مربوط به انجام كارهاي پروژه و اتمام آن
ها را برنامه ريزي و مديريت كنند .
* فرزند خود را براي انجام تحقيق به كتابخانه عمومي
يا مكان هاي مورد نياز ديگر ببرند .
* در كشيدن خط هاي صاف به بچه ها كمك كنند
* به توضيحات شفاهي فرزندشان در باره پروژه گوش
كنند .
* از ايمني كودك اطمينان حاصل كنند .


موضوعات مرتبط: علمی ، پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: معرفی جشنواره جابربن حیان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 20:52 | نویسنده : طیبه بحرینی |
مسابقه فني مهندسي
از امسال يك مسابقه فني مهندسي به عنوان چاشني نمايشگاه هاي علمي جابربن حيان و همزمان با برپايي اين نمايشگاه ها در سطوح
مختلف آموزشگاهي ، منطقه اي ، استاني وكشوري برگزار خواهد شد . در اين مسابقه تمامي دانش آموزان و از همه پايه ها مي
توانند شركت كنند و در رقابتي واحد ، دانش و استعداد خود را در حوزه فني و مهندسي به نمايش بگذارند . اولين مسابقه فني
مهندسي جشنواره جابربن حيان با نام پرواز برگزار خواهد شد كه طي آن شركت كنندگان با ساخت موشكهاي كاغذي ، آنها را در
سه ركورد مختلف شركت مي دهند :
۱- زمان پرواز
۲- ميزان جابجايي در پرتاب افقي
۳- فرود در يك نقطه معين

منتخبين مسابقه در هر سطح توسط مديران مربوطه تقدير خواهند شد .

شيوه نامه اجرايي مسابقه پرواز
اهداف :
۱- انجام يك رقابت سرگرم كننده و جذاب بين دانش آموزان
۲- شكوفا كردن انديشه و استعداد دانش آموزان ضمن يك فعاليت علمي
۳- تقويت روحية پژوهش و جستجوگري
نتايج مسابقه
۱- ايجاد يك فضاي سرگرم كننده و جذاب براي دانش آموزان
۲- يادآوري خاطرات كودكي با موشك هاي كاغذي
۳- افزايش دانش مخاطبان در حوزه علم فيزيك و هنر اريگامي ( كاغذ و تا )
نحوة اجراي مسابقه :
طي اين مسابقه شركت كنندگان بايد يك موشك كاغذي بسازند كه رقابت هاي مختلف را به بهترين شكل پشت سر بگذارد.
۱ ) طي بيشترين مسافت :
منطقة پروازي به طول ۱۲ متر و عرض ۷ متر براي شركت كنندگان فراهم خواهد شد . از منطقة شروع ، يكي از اعضاي تيم
موشك را در مسير مسابقه پرتاب مي كند . فاصلة نقطة مركزي منطقة شروع تا نقطة اصابت موشك به زمين اندازه گيري و
محاسبه خواهد شد. اگر موشك از كناره هاي راهروي پرواز خارج شود نقطه خروج به عنوان نقطه فرود محاسبه خواهد شد .
۲ ) طولاني ترين زمان پرواز :
در اين رقابت محوطة پرواز هر چه بزرگتر و ارتفاع سقف آن هر چه بيشتر باشد بهتر است .( سوله هاي مرتفع براي اجراي اين
مسابقه مناسبند ) موشك بايد از منطقة شروع پرتاب شود و تا جاي ممكن در هوا بماند . هر گونه برخورد به زمين يا هر مانع
ديگري به منزله پايان زمان پرواز و فرود محسوب مي شود و كرونومتر در آن زمان متوقف مي شود .
۳ ) دقت فرود:
موشك بايد در يك جعبه فرود بيايد كه در فاصلة ۵ متري از منطقة شروع قرار دارد .
زمان اجرا : همزمان با برپايي نمايشگاه هاي مدرسه اي ، منطقه اي ، استاني و كشوري جشنواره جابر بن حيان
قوانين مسابقه :
۱. ضوابط و مقررات عمومي
۱.۱ هر تيم حداكثر بايد شامل دو شركت كننده باشد .
۲.۱ هر يك از دو شركت كننده مي توانند موشك را پرتاب كنند ويا اينكه آنها فقط يك پرتاب كننده انتخاب كنند .
۳.۱ موشك كاغذي بايد با دست پرتاب شود.
۴.۱ موشك كاغذي بايد توسط خود شركت كنندگان طراحي و ساخته شود .
۲. طراحي
۳۰ عرض است . cm ۳۰ طول و cm ۱.۲ حداكثر ابعاد مجاز براي موشك ها
۲.۲ تنها يك مدل موشك براي هر سه رقابت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد با اين حال تيم مي تواند سه كپي يكسان از
آن مدل بسازد .
۳.۲ موشك ها بايد در روز مسابقه و در محل برگزاري مسابقه ساخته شوند . تيم مي تواند از يك نقشه يا نمونة آزمايشي
براي ساخت موشك هاي خود استفاده كند اما خود نمونة آزمايشي نمي تواند در جريان رقابت مورد استفاده قرار گيرد .


موضوعات مرتبط: درسی ، پژوهشی
برچسب‌ها: مسابقه فني مهندسي

تاريخ : یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ | 20:49 | نویسنده : طیبه بحرینی |
سومين دوره جشنواره جابربن با دو ميهمان جديد برگزار مي شود.

دانش آموزان علاوه بر موضوعات علوم تجربي:

1- مي توانند پروژه هايي با موضوع رياضي نيز كاركنند

2 - پروژه  طراحي و ساخت     ويژه دانش آموزان پايه ششم

براي آشنايي با اين نوع پروژه به دفتر دبستانتان مراجعه نماييد.يا ازقسمت پيوندهاي روزانه درسمت راست همين صفحه استفاده نماييد.

دانش آموزان علاقه مند در پروژه هاي طبقه بندي - نمايش علمي و آزمايش مي توانند  طبق شيوه نامه سال گذشته فعاليت خود را آغاز نمايند.


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: حابربن حیان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 20:46 | نویسنده : طیبه بحرینی |
       

چگونه یک پروژه علمی را انجام دهیم 1

چگونه یک پروژه علمی را انجام دهیم


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: جشنواره جابربن حیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ | 21:16 | نویسنده : طیبه بحرینی |


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

به نام خالق هستی

نکاتی در مورد کودکان پر تحرک و کم توجه برای اشنایی والدین عزیز که نگران بروز چنین مشکلی در فرزندانشان هستند.

      ADHD بیماری که در بچه ها با نام های پرتحرکی و کم توجهی بیش فعالی و کم توجهی-

عنوان میشود 

شایع ترین مشکل رفتاری  کودکان است.           

  از ویژگی عمده این مشکل :              

1-فعالیت وتحرک زیاد

لحظه ای ارام و قرار ندارد و بنظر میرسد هیچ گاه خسته نمی شود- حتی در خواب هم وول می خورد و این فعالیت در سنین قبل از مدرسه بارزتر است در مهد کودک و دبستان نتواند روی صندلیش ارام بنشیند و تکالیفش را انجام دهد بلکه وسط کلاس این سوو ان سو برود-پر حرف است.

2-تمرکز و توجه کم :

نمیتواند حواس خود را جمع کند و اشتباهاتش در درس بعلت بی توجهی و کم دقتی است - نامنظم است مرتب وسایلش را گم می کند یا جا میگذارد و از کارهایی که توجه می خواهدفراری است و در هنگام مطالعه به فکر فرو می رود.این کودک چند دستور همزمان که به او داده شده رانمی تواند به خاطر اورد.

3-رفتارهای ناگهانی و بدون فکر

خراب کردن اسباب بازی هاطوری که والدین احساس می کنند لجبازی می کند- رعایت نکردن نوبت و وسط حرف دیگران پریدن-انتظار کشیدن برایش دشوار است- زود دعوا می کند-کارهای خطر ناک ناگهانی انجام می دهد. توجه داشته باشید چنین کودکانی در محیط های شلوغ وپر سر و صدا اشفته می شوند- دیدن تلویزیون زیاد- کم خوابی- گرسنگی- چاقی- قهوه- شیرینی و شکلات- بازی کامپیوتری رفتارهای خشن و ناگهانی او را زیاد می کند.تحمل چنین کودکانی به واقع برای والدین و معلمان سخت و دشوار است و کودک نیز از توهین- تهدید-  محروم ماندن از بازی و ومهمانی و ترس از رفتاری که روی ان کنترلی ندارد خسته و نا امید شده و دچار مشکلاتی مانند اضطراب - وسواس و مشکلات درسی می شود که ادامه راه زندگی را سخت تر می کند.توجه داشته باشید بعضی از بچه ها ارام و ساکت اند برخی شلوغ تر و اجتماعی تر و به اصطلاح شیطان ولی قابل کنترل هستند و در ساعتهایی با اسباب بازی - معما - فیلم سرگرم می شوندکه این کار را بچه های بیش فعال نمی توانند انجام دهند و با وجود تفاوت ها و این که درمان دارویی خیلی موثر است حتما در صورت مشاهده چنین مشکلاتی به پزشک مراجع فرمایید تا به فرزند دلبندتان کمک به موقعی داشته باشید.

نکات کلیدی رفتارهای کودک بیش فعال و کم توجه:

(این رفتارها در کودکان عادی هم خیلی خفیف دیده میشود و قابل کنترل است)

رفتارهای این کودکان  در سه حیطه قرار دارند

پرتحرکی:

1-اکثر اوقات در حال دویدن.

2-نمی تواند سر جایش بنشیند(حرکت مداوم).

3- وقتی نشسته ارام نمیگیرد.

4-بازی های شلوغ و پر سروصدا.

5-پر حرف.

رفتار های ناگهانی:

1-احساس خطر نمیکند بی مهابا کارهای خطرناک را انجام می دهد.

2-وسط حرف دیگران می پرد.

3-نوبت را رعایت نمی کند.

کم توجهی:

1- در درس ها به خاطر بی دقتی دچار اشتباه میشود.

2-از انجام تکالیفی که دقت لازم دارند خوشش نمی اید.

3-قبل از تمام شدن تکالیف ان را رها می کند.

4-به دستورات عمل نمی کند.

5-وسایلش را جا می گذارد و گم می کند.

6-با کوچکترین صدا حواسش پرت می شود .

و این کم توجهی مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت مانند:

کم خوابی - کم اشتهایی - تحمل زیاد نسبت به درد- ضعیف در دوستیابی- علاقه به رفتار بزهکارانه - کم بودن اعتماد به نفس- اختلال در نوشتن و خواندن - اسیب و جراحت به خاطر کارهای خطرناک


موضوعات مرتبط: علمی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: کودکان پر تحرک و کم توجه

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 19:36 | نویسنده : طیبه بحرینی |

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

پژوهش یعنی تولید علم

گام اول : ایجاد سوالات چرایی ، یک انسان خلاق و موفق همیشه با چراها سر و کار دارد.
چرا بیشتر دانش آموزان در طراحی و حل مسئله مشکل دارند؟

گام دوم : پیدا کردن راه حل ها. با دیدگاه خلاقانه همیشه بین دو راه حل، راه حل سومی هم است که همان راه خلاقانه است.

گام سوم : مراجعه به منابع علمی، کتاب های روش تدریس، اینترنت و تجارب همکاران گذشته و ...

گام چهارم : دسته بندی و مرتب کردن اطلاعاتی که به دست آوردیم و  آماری کردن آن تا قابلیت توصیف و قیاس داشته باشد.

گام پنجم : در این گام حتماً به تصویر روشنی در زمینه جواب سؤال اولیه خواهیم رسید.

                                          

                 
موضوعات مرتبط: درسی ، پژوهشی
برچسب‌ها: پژوهش

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 19:31 | نویسنده : طیبه بحرینی |
فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى‏گرداند چنانكه گويى به زحمت در آسمان بالا مى‏رود اين گونه خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد

 سوره انعام آیه ۱۲۵

همانطور که در آیه اشاره می شود کسی که به جو یا بالاتر برود دچار احساس سنگینی سینه و تنگی نفس می شود.

از سطح دریا تا ارتفاع ۳۰۰ متر اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد و انسان کی تواند به طور عادی و طبیعی تنفس و زندگی بکند از ارتفاع ۳۰۰ متری به بعد اکسیژن به اندازه کافی وجود ندارد و از فشار جو کاسته می شود و از آنجا که میان فشار جو بر بردن و فشار خون و مایعات بدن تعادل وجود دارد از ارتفاع ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ متری به دلیل کمبود اکسیژن و پایین بودن فشار جو انسان دچار تنگی نفس می شود

از ارتفاع ۷۵۰۰ متر به بعد احساس تنگی نفس وارد مرحله خفه شدن می شود و به راتفاع ۱۵۰۰۰ متر بدن انسان توانایی تحمل فشار جو و کمبود اکسیژن را ندارد و در صورت نداشتن پوشاک و امکانات ویژه فضا بی حوش می شود و می میرد.

و قرآن در زمانی که کسی به ارتفاعات جو و بالای زمین نرفته بود به این موضع اشاره کرد.


موضوعات مرتبط: پژوهشی
برچسب‌ها: اشاره قرآن به کمبود اکسیژن و افزایش فشار در ارتفاع

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 21:1 | نویسنده : طیبه بحرینی |
 «آيا آفرينش شما مشکل تر است يا منظومه شمسی؟ جوانب آن را بهم آورده غلظت آنرا بالا برد  و آنرا ساخت ـ و شب و روز را برای آن درست کرد»!  « زمين و سيارات را نوآوری نمود». سوره انعام آیه 101

(واژه «سَـمْـک» به معنی: غـلظت و تراکم و کـلـفــتیِ بهـم برآمده است. يعنی جمع و جور و کلفـت و متراکم شده. و واژه «رَفع» در آيه نيز به معنی: "بالا بردن و افزايش دادن" است که از معانی آن است.)

 نکات آيات: 1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن.2ــ مرده بودن و دوباره پا گرفتن منظومه شمسی. 3ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی.

1 ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن:

مـنـظـومـه شمسی ما که حدوداً 5 ميليارد سال عمر دارد در ابـتدا ابر بوده که شامل دود و گاز و خاکستر و غبار و برخی عناصر بوده، و در فضای منظومه شمسی پراکنده بوده است. بعد بادی که ظاهراً مـوج ناشی از انـفـجار سـتـاره ای بـوده ابعاد و جوانب آن را بهم آورده  و مـنـظـومـه شـمـسی بصورت يک ديسک در آمده بوده که بدور خود می چرخيده است. بعد در قـسـمـت مرکزی آن ابر که کلفـت تر بوده، نـيروی جاذبه مـواد بيشتری را جـذب نـمـوده و در آن ناحيه متراکم گرمای لازم برای ايجاد واکنشهای هسته ای فراهم گشته و خـورشـيـد شکـل گرفـتـه است. و در اطراف آن حـلـقـه هـای ديگری از گاز و غـيره به چرخش در آمده که رفـته رفـته به کره های بزرگتری تبديل شده اند که همان سيارات فعلی منظومه شمسی باشند.  (در رابطه با پيدايش منظومه شمسی چندين نظريه وجود دارد و ما طبعاً آنکه با آيات قرآن می خواند را می گيريم).

در سوره انبياء آيه 56 می خوانيم: «رَبُّـکُـمْ رَبُّ السَّـمـواتِ وَ الْاَرْضِ الـَّـذی فـَطـَرهُـنَّ = آفريدگار شـما آفريدگار سيارات و زمين است که آنها را از درون (از مرکز) درست کرد»! « فـطـر» از جمله به معنی: "از درون و مرکزيت خود برآمدن، شکل گرفـتن، و درست شدن" است. هر کره ای نيز وقتی می خواهد درست بشود، در ابتدا در مرکز آن نيروی جاذبه آغاز به جذب مواد بدور خود می کند و رفته رفته بزرگ و بزرگ تر مـی شود و به اين شکـل کره شکل می گيرد.

2 ــ مرده بودن و پا گرفتن منظومه شمسی:

کسانی که به خدا معتقد نبوده و نيستند از جمله می گفـته اند و می گويند که: وقـتی مـا می ميرويم ديگر زنده نمی شويم. خدا زنده نمودن موارد گوناگونی را در قرآن برای آنها مـثال زده است. در ايـنجا زنده نـمـودن مـنظـومه شمسی را مثال زده و گـفـته: آيا آفـرينش شما مشکـل تر است يا منظومه شمسی؟ اين به اين معنی است که مـنـظـومـه شمسی مرده بوده و دوباره به حيات و زندگی برگردانده شده است.

و در آيه 101 سوره انعام نيز گفته که خدا بديع زمين و سيارات است. بديع بمعنی: نوساز، نوآور، نوين پرداز و مواردی از اين قبيل است (هم خانواده واژه «ابداع» است). و اين موضوع از جنبه ضمنی و تلويحی به اين معنی است که زمين و سيارات پيش از اين چيزِ ديگری بوده اند و وضعيت فعلی آنها، شکل نوآوری شده آنست.

مـنـظـومـه شمسی در واقـع در اصـل جـرم و انرژی مربوط به لاشه يک ستاره بسيار بزرگ غول آسائی بوده که مرده و لاشه آن بصورت ابر در فضای مـنظومه شمسی پراکنده شده بوده است. و منظومه شمسی فعلی نوآوری آن است.

3 ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی:

منظور از شب و روز درست کردن برای منظومه شمسی شب و روز  درست کردن برای سيارات آنست. و شب و روز در سيارات ناشی از گردش آنها بدور خود و وضعيت محور آن نسبت به خورشيد است. وقتی محور سياره به موازات خورشيد قرار  می گيرد با چرخش سياره بدور خود باعث ايجاد شب و روز می شود. ولی در صورتی که محور زمين يا هر سياره ديگری عمود بر خورشيد قرار می گرفت شب و روز ايجاد نمی شد هر چند سياره بدور خود نيز می چـرخيد. مثلاً اگر قطب شمال زمين رو به خورشيد می بود قطب شمال هميشه روز می بود و قطب جنوب هميشه شب، هر چند زمـيـن بدور خود نيز می چرخيد.

مطرح کردنِ "درسـت کـردن" شب و روز برای منظومه شمسی برای استدلال به حساب و کتاب داشتن و برنامه ريزی شده بودنِ ايجاد "شب و روز" در آنست. و اين چيزی است که با عـلـم نجوم عـصر محمد کـه در آن زمين مرکز عالم بود و خورشيد بـدور آن می چرخيد نمی خواند. چون در صورت گردش خورشيد بدور زمين ايجاد شب و روز امری طبيعی می نمود، ولی در صورت گردش زمين بدور خود و بدور خورشيد است که در صورت قرار نگرفـتن درست محور زمين و سيارات نسبت به خورشيد شب و روز در آنها ايجاد نخواهد شد.


موضوعات مرتبط: علمی ، دینی ، پژوهشی
برچسب‌ها: آفرینش منظومه شمسی در قرآن

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 20:58 | نویسنده : طیبه بحرینی |


زیر زمینی که ما بر روی آن زندگی می کنیم بسیار با سطح زمین تفاوت دارد و به شکل لایه لایه است.این لایه ها بطور مداوم در حال حرکت هستند و وقتی دو لایه به هم برخورد می کنند باعث ایجاد زلزله و آتشفشان می شود و وقتی دولایه در زیر اقیانوس و دریا به هم برخورد کنند منجر به آتشفشان و ایجاد جزیره می شود.

وقتی که دو ورقه یا لایه زمین از هم دور می شوند باعث ایجاد گسل می شود بیشتر ورقه هایی که از هم دور می شوند در محل اقیانوس ها قرار دارند و مواد مذاب جای آنها را می گیرندکه باعث ایجاد رشته کوههای اقیانوسی زمین لرزه و آتش فشان می شود.

این موضوع در سال 1945-1946 توسط عده ای از دانشمندان که برای مطالعه به اعماق زمین رفته بودند کشف شد.

در سوره طارق آیه ۱۲ نوشته شده است که سوگند به زمین شکاف دار.

وقتی دولایه اقیانوسی به هم برخورد می کنند باعث ایجاد آتشفشان زمین لرزه و جزایر قوسی

می شود.

 

 

 

 

 

 

وقتی که دو لایه قاره ای با هم برخورد می کنند باعث ایجاد رشته کوه و زلزله می شود.


وقتی دو ورقه به هم نزدیک می شوند باعث ایجاد آتش فشان می شود.

اگر آن دو لایه از جنس اقیانوسی و قاره ای باشند ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود .

که در قرآن کریم سوره اسرا آیه 68 نوشته شده است که مگر ایمن شدید از اینکه شما را در کنار خشکى در زمین فرو برد یا بر شما طوفانى از سنگریزه ‏ها بفرستد سپس براى خود نگاهبانى نیابید.

 


موضوعات مرتبط: علمی ، دینی ، پژوهشی
برچسب‌ها: لایه لایه بودن زمین در قرآن و فرو رفتن لایه اقیانو

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 20:56 | نویسنده : طیبه بحرینی |


نقش مادر در سخن آموزی کودکمادر نخستین کسی است که طفل چشم بدو می گشاید و نخستین کلمه را از او فرا می گیرد و طفل در دامان مادر چنین وسیله و ابزار را بدست می آورد و براساس آن به توجیه خود و تشریح مسائل می پردازد .

 

آموزش زبان مهم است از آن باب که وسیله ای برای بیان اندیشه و احساس ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی است. شک نیست چنین وسیله ای هر قدر کاملتر و غنی تر و هر چه اندیشیده تر باشد مهمتر است.

و در این جاست که مادر نخستین کسی است که طفل چشم بدو می گشاید و نخستین کلمه را از او فرا می گیرد و طفل در دامان مادر چنین وسیله و ابزار را بدست می آورد و براساس آن به توجیه خود و تشریح مسائل می پردازد .


اما در اینجا قبل از این که در مورد نقش مادر در سخن آموزی کودک بپردازیم، بحث کوتاهی در مورد مراحل سخنگویی و زمان آن بپردازیم. کودک به آسانی نمی آموزد که چگونه سخن گوید بلکه باید جریانی پیچیده و طولانی را طی کند . اکثر تحقیقات در این باره نشان می دهد که کودک بین ۱۲ تا ۱۴ ماهگی اولین لغت را به زبان می آورد و به این ترتیب با

 

 شیــــــــــوه های پیش از تکلـــــم :

کودک پیش از تکلم از سه شیوه برای فهماندن غرض و منظور خود استفاده میکند. این شیوه ها عبارتند از: گریه و فریاد، ادای صداهای نامشخص و اشارات.( مهمترین قسمت همان شیوه دوم است زیرا پس از چندی بصورت صداهای مشخص و بامعنا یعنی لغات در می آید.)

۱- گــــریه و فـــــــــریاد :

در روزهای نخست زندگی بیشتر صداهایی که از کودک شنیده می شود به صورت گریه و فریاد است. در طی هفته اول گریه در فواصل نامنظمی ظاهرمی شود. نوزاد بدون هیچ گونه علت ظاهری گریه می کند. اما یک مرتبه گریه یا خود به خود و یا در نتیجه توجه مادر قطع می شود.

۲- صــــــــدهای غیــــــــــر مشخص :

در ماههای اول زندگی علاوه بر گریه صداهای نامشخص دیگری شنیده میشود این صداها را نیاموخته است بلکه بخودی خود آنها را ظاهر میسازد و چه خوبست بدانیم که این صداها عمومیت دارند و در تمام اقوام و ملل و نژادها دیده میشوند بطوریکه حتی کودکان کر نیز اینگونه صداها را نشان میدهند. کودک اغلب هنگامی که تنهاست و افراد دیگری نیست که او را مشغول کنند به ایجاد این صداها می پردازند. شنیدن صدای کودک برای خود او لذت بخش است و به همین سبب است که اغلب با شنیدن صدای خود تبسم می کند و گاهی نیز می خندد. کودکان ناشنوا نیز در ابتدا مانند کودکان سالم این گونه صداها را ایجاد می کنند ولی چون صدای خود را نمی شنوند تا از آن لذت ببرند پس از چندی دست از ایجاد صدا بر می دارند.

۳- اشـــــــــــــــاره :

در ابتدا کودک به موازات اشاره، صداهایی نیز ایجاد می کند و می خواهد با کمک این دو منظور خود را برای دیگران آشکار سازد ولی رفته رفته پی می برد که تنها با اشاره نیز می توان منظور خود را آشکار ساخت ولی اگر اشاره وی فهمیده نشود او از گریه برای فهماندن غرض خود کمک می گیرد. اما در مورد زمان سخن گویی باید بگوییم که بسیاری از کودکان طبیعتاً بین ۱۲ و ۱۸ ماهگی برای تکلم آماده می شوند و چنانچه کودک در این دورة آمادگی زبان باز نکند ممکن است از نظر عاطفی برای وی اختلالاتی دست دهد زیرا نمی تواند خواسته ها و احساسات خود را بیان کند. و در آموزش زبان سن ۱- ۳ سالگی بسیار مهم است از آن بابت که این سن دوره تقلید از بزرگسالان است و آنچه را که آنها بگویند او ادایش را در می آورد . از آنجا که مادر بیش از افراد دیگر با کودک در ارتباط است. بنابراین نقش مادر در آموزش زبان به کودک را نباید نادیده گرفت.

 


 

مادر در آموزش زبان باید نکاتی را مورد نظر داشته باشد که اهم آنها عبارتند از :

۱- بیان کلمات از ساده به مشکل باشد، از کلمات یک هجایی شروع کند تا بتدریج بتوان کلمات چند هجایی را به او آموخت.

۲- با کودک با زبان ساده و قابل فهم حرف بزند نه با زبان علمی غلیظ . البته این امر مانع آن نیست که مادر درست و صحیح حرف بزند.

۳- از کلماتی استفاده کند که بیشتر مورد نیاز کودکند.

۴- بیان عبارات سریع نباشد که انتقالش به ذهن کودک با دشواری هایی همراه است .

۵- عبارات طولانی به کار نبرد .

۶- در حین صحبت اگر کودک دچار خطائی شد با فرمی آن را اصلاح کند .و کودک را تنبیه و تمسخر نکند .

۷- اصلاح تلفظ باید از زمانی شروع شود که کودک صداهای حروف را از هم تشخیص میدهد .

۸- هرگز کلمه ای را به حساب این که از آن خوشش می آید غلط تلفظ نکنیم .

۹- در آموزش یک اسم نام اصلی و صحیح را بکار ببریم به عنوان مثال کلمه گوسفند را برای گوسفند به کار ببریم نه کلمه بع بعی را .

اما مـــــــادران برای آموزش زبان از چه روشهایی می توانند استفاده کنند :

۱- بازی با حروف و در آوردن صدای آن از طریق بازی و یا بیان داستان .

۲- آموزش شعر، سروده های ساده که الفاظ را قالبی به کودک منتقل می کند در این امر آثار مفیدی دارند.

۳- در آموزش زبان کودک را باید تشویق کرد و هرگز نباید گذاشت که احساس عدم لیاقت کند .

۴- خودداری از عیب جوئیهای خشن، تنبیه، تمسخر در صورت اشتباهات تلفظی و دستوری.

۵- ایجاد انگیزه برای صحبت کردن کودک از طریق بی توجهی به شیوه های دیگر تفهیم و تفهم از جمله گریه و فریاد و یا اشاره.


موضوعات مرتبط: علمی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: نقش مادر

تاريخ : جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:0 | نویسنده : طیبه بحرینی |

نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

در مقاله های پیشین:


عزت نفس، ضامن موفقیّت در پیشرفت تحصیلی 


 

درخصوص عزت نفس و وجود این خصیصه در نوجوانان توضیحاتی را ارائه دادیم، در این مقاله به تفصیل برای شما عزیزان توضیحاتی در این باره شرح خواهیم داد، با ما همراه باشید:

نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

همه ما دوست داریم از نظر روانی راحت زندگی کنیم. پیشرفت کنیم. ارتباطات اجتماعی موفقی داشته باشیم. اعتماد به نفس داشته باشیم. بتوانیم از زندگی خود لذت ببریم و از افسردگی و اضطراب به دور باشیم. همه این فاکتورها به عزت نفس مربوط می شود. برای اینکه بفهمیم عزت نفس چیست، باید دو اصطلاح دیگر را توضیح دهیم:

 

خود پنداره:

تمام ویژگی ها و خصوصیاتی که ما خود را با آن ها توصیف می کنیم خود پنداره یا خود ادراک شده می گویند. مثلا، من یک فوتبالیست هستم. یا من یک دانش آموز زرنگ هستم.

 

خود پنداره خصوصیات فردی را چه مثبت و چه منفی نشان می دهد، که ما به وسیله ی آن ها از خود شناخت پیدا می کنیم و به خودآگاهی می رسیم .

نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

خود ایده آل:

تصوری که ما دوست داریم از خود داشته باشیم. خود ایده آل می گویند. مثلا، من دوست دارم که یک هنرپیشه شوم.

خود ایده آل یک درخواست صادقانه از خود است گرچه ممکن است ایده آل های فرد دست نیافتنی باشند اما اگرخود ایده آل منطقی و قابل دسترس باشد در سرنوشت روانی انسان تاثیر زیادی دارد. بعضاً برای درمان فرد مجبور هستیم خود ایده آل فرد را تعدیل و منطقی سازیم.

 

عزت نفس:

ارزشی که انسان به اطلاعات درون خود پنداره خود قائل است عزت نفس می گویند که بر اساس اعتقادات فرد نسبت به ویژگی های خود ناشی می شود. مثلاً اگر دانش آموزی از نظر درسی ضعیف باشد(خود پنداره) در حالی که او اعتقاد داشته باشد که دانش آموز ممتاز بودن ارزش زیادی دارد از عزت نفس پائین رنج می برد. یعنی این فرد در خود پنداره ویژگی دارد که ارزشی برای آن قائل نیست و از آن راضی نیست. این نارضایتی می تواند انتقادهای درونی را بهمراه داشته باشد.

نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

از طرف دیگر بین خود پنداره و خود ایده آل می تواند شکاف وجود داشته باشد یعنی در خود ایده آل فرد، چیزی را می طلبد که در خودپنداره که حقیقت روانی فرد را تشکیل می دهد وجود ندارد. در این صورت فرد نوعی احساس کمبود و احساس بی ارزشی می کند و عزت نفس او سقوط می کند. اما اگر بین خود پنداره و خود ایده آل انطباق وجود داشته باشد، فرد از عزت نفس بالایی برخوردار خواهد شد.

 

عزت نفس در زمینه های تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و جسمانی قابل طرح است. در زمینه تحصیلی فرد باید خود را دانش آموز خوبی بداند و در زمینه پیشرفت تحصیلی مورد تمجید و ستایش باشد.

 

در زمینه خانوادگی فرد باید خود را یک عنصر با ارزش خانواده بداند فکر کند که اعضای خانواده او را دوست دارند و برای او ارزش قائل هستند.

 

در زمینه ی اجتماعی فرد باید توسط دوستان پذیرفته شود و به عقاید او ارزش قائل شوند و او فکر کند که در بین دوستان وهمسالان خود دارای اعتبار و ارزش هست. در زمینه جسمانی، فرد از توانمندی ها و شکل ظاهری وضعیت جسمانی خود راضی باشد.
نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

احساس ارزشمندی فرد در زمینه های یاد شده، یک ارزیابی کلی به فرد دست می دهد که او خود را انسانی موفق و با ارزش تلقی می کند، و به رضایت درونی می رسد.

 

کسی که عزت نفس نداشته باشد اعتماد به نفس هم نخواهد داشت. تحقیقات ثابت کرده است که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارتباط وجود دارد و دانش آموزانی که عزت نفس دارند در تحصیل موفق تر هستند. همچنین بین کجروی های اجتماعی و عزت نفس ارتباط وجود دارد و انسان های بزهکار کمترین میزان عزت نفس را دارند.

 

نداشتن عزت نفس موجب انتقاد شدید فرد از خود می شود که عواقب آن به صورت اضطراب، افسردگی، بی اعتمادی، پوچی و بیهودگی را به دنبال دارد. چنین فردی به علت نداشتن اعتماد به نفس در بسیاری از زمینه ها دچار مشکلات فراوان شده و شکست می خورد.

 


مرکز یادگیری سایت تبیان
موضوعات مرتبط: علمی ، تربیتی ، اولیا ، پژوهشی
برچسب‌ها: نقش عزت نفس در سلامت روانی انسان

تاريخ : یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ | 12:22 | نویسنده : طیبه بحرینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.