بسم الله الرحمن الرحيم
جشنواره علمي جابر بن حيان
( پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدايي )
انتخاب موضوع براي پروژه علمي
چه بسا دانش آموزاني كه تصميم گرفته باشند در يك نمايشگاه علمي شركت كنند اما
مطمئن نيستند كه كار را بايد از كجا شروع كنند . اولين قدم يعني شكل دهي يك سوال
براي پروژه ، مي تواند مهمترين و در عين حال سخت ترين بخش كار باشد .
نكتة قابل تامل در اينجا اين است كه اگر اين كار با موضوعات مورد علاقه شما شروع شود ، 
اوقاتي توأم با سرگرمي و يادگيري بيشتري خواهيد داشت و با صرف وقت خود براي پروژه
احساس خستگي نخواهيد كرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتي كه مورد
علاقة شما نيست پرهيز كنيد تا پروژة علمي برايتان خسته كننده و ملال آور نشود .
وقتي يك موضوع كلّي را كه مورد علاقة شماست پيدا كرديد ، سؤالي را كه مي خواهيد به آن 
پاسخ دهيد طرح كنيد . يك سؤال علمي معمولاً با كلماتي مثل : چگونه ، چه ، كي ، چه كسي ،
كدام ، چرا يا كجا شروع مي شود . براي مثال اگر شما به موضوع روبات ها علاقمند هستيد ،
سؤال شما ممكن اين باشد : " بازوي يك روبات براي بلند كردن يك وزنه چقدر نيروي
الكتريكي مصرف مي كند ؟ "
براي پروژه هاي آزمايش دقت كنيد كه آيا مي توانيد يك " آزمايش كنترل شده " براي يافتن 
جواب سوالتان طراحي كنيد؟ دريك آزمايش كنترل شده، فقط بايد يك عامل ( متغير ) را تغيير
دهيد ، و عوامل ديگر را كه ممكن است روي آزمايش شما تاثير بگذارند كنترل كنيد ، تا آ نها
وزارت آموزش وپرورش
معاونت آموزش ابتدايي
دفتر آموزش دبستاني
كارشناسي تكنولوژي وگروههاي آموزشي
توجه : پروژه هاي رياضي
به انتهاي اين مجموعه
اضافه شده است .
دخالتي نداشته باشند ؟ اگر نمي توانيد يك آزمايش كنترل شده طراحي كنيد ، پس بايد سؤالتان را
تغيير دهيد .
سؤال پروژة علمي شما بايد شامل عوامل يا خصوصياتي باشد كه بتوانيد به آساني با يك كميت 
عددي آنها را بسنجيد . يا عوامل و خصوصياتي كه به آساني فابل شناسايي باشند ، مثل رنگ ها .
ليست پروژه هاي غير مجاز را بررسي كنيد و اگر موضوع شما به بعضي از موارد اين ليست 
نزديك است ، بهتر اين است كه موضوع ديگري را انتخاب كنيد تا اطمينان شما از دستيابي به
موفقيت در نمايشگاه پروژه هاي علمي بيشتر شود .
سه گام براي شكل دهي سوال پروژه آزمايش :
۱- يك موضوع را كه به آن علاقمند هستيد در نظر بگيريد :
براي مثال :
مردم 
حيوانات 
گياهان 
سنگ ها 
فضا 
آب و هوا 
الكتريسيته 
۲- مطمئناً شما مي توانيد از هر كدام از اين موضوعات ده ها پروژه طراحي كنيد . حالا سعي كنيد روي
يك جنبة خاص از موضوع مورد نظرتان تمركز كنيد و سعي كنيد يك سوال در بارة آن مطرح كنيد .
سوالات علمي معمولاً با اين كلمات شروع مي شوند : چگونه ، چه ، كي ، چه كسي ، كدام ، چرا يا كجا .
براي مثال
مردم : چه عواملي بر سليقه افراد در انتخاب تفريحات موثر است؟ 
حيوانات : چگونه مي توان يك حيوان سيرك را به بهترين شكل تربيت كرد ؟ 
گياهان : چگونه مي توان از گياهان به شكل بهتري در مقابل آفات محافظت كرد ؟ 
سنگ ها : رنگ هاي مختلف موجود در سنگ ها چه معني خاصي دارند ؟ 
فضا : در آسمان شب چه يافت مي شود ؟ 
آب و هوا : آب و هوا چگونه تغيير مي كند ؟ 
الكتريسيته : يك باتري چگونه الكتريسيته توليد مي كند ؟ 
۳- تا اينجا خيلي به موضوع نزديكتر شده ايم ، حالا روي همان ايده كار كنيد اما خيلي جزئي تر و
دقيق تر .
واقعاً دوست داريد چه چيزي را بسنجيد يا نشان دهيد ؟ به اين فكر كنيد كه شما چه اطلاعات خاص و
دقيقي را مي توانيد راجع به اين ايده كشف كنيد . در علم اطلاعاتي با اهميت شمرده مي شوند كه دقيق و
جزئي باشند .
مردم:آيا افراد راست دست و چپ دست به يك اندازه موسيقي ، سينما و باغ وحش را دوست دارند ؟ 
حيوانات : آيا مدت زمان دوره ي تربيت يك حيوان تفاوتي در تربيت نهايي او دارد ؟ 
گياهان : آيا كشت همزمان لوبيا با يك گياه ديگر مي تواند لوبيا را از آفت سوسك محافظت كند ؟ 
سنگ ها : چگونه مي توان وجود مواد معدني خاص را در يك سنگ تعيين و نمايان ساخت ؟ 
فضا : تعداد شهاب سنگ ها در شب هاي مختلف چه نوساناتي دارد ؟ 
آب و هوا : آيا از تغييرات ابرها در آسمان مي توان مه گرفتگي را پيش بيني كرد ؟ 
الكتريسيته : آيا يك باتري كهنه دوباره كار مي كند ؟ 
طبيعت و دنياي پيرامون يك ليست بزرگ از موضوعات در اختيارتان قرار داده است ! فقط كافي است
فكر خودتان را به كار بيندازيد و يكي را انتخاب كنيد ... . اگرهم بخواهيد مي توانيد براي پيدا كردن پروژه
مورد علاقه خود از ليست پروژهاي اين مجموعه استفاده نماييد . اين ليست مجموعه وسيعي از ايده ها را
در اختيار شما قرار مي دهد كه بعضي از آنها در حد يك دانش آموز دبيرستاني و حتي يك دانشجو است
پس دقت كنيد پروژه اي را انتخاب كنيد كه متناسب با توان و پايه تحصيلي دانش آموزتان باشد و نبايد
دانش آموزان را وادار به انتخاب و انجام پروژه هايي كنيد كه خارج از توان آنهاست .
تذكر : پروژه هاي نمايش ، تحقيق و مدل از نظر ماهيتي شباهت زيادي به هم دارند و به آساني به هم
تبديل مي شوند لذا مرزهاي اين سه نوع پروژه بسيار به هم نزديك است و ممكن است گاهي در تشخيص
نوع آنها دچار مشكل شويم . در اينگونه موارد به هر نتيجه اي كه رسيديد آن را ملاك عمل قرار داده و
كار را ادامه دهيد تا اين موضوع لطمه اي به روند اجراي پروژه وارد نكند .
حيوانات
حيوان مورد نظر من چگونه حرکت می کند ؟
بی مهرگانی که انسان از آنها تغذيه می کند
حشرات : خوب يا بد ؟
مگس ها
پشه ها
زنبورها
جيرجيرک ها
پروانه ها
مورچه ها
سنجاقک ها
زنبورها ( بی عسل )
حشرات پرنده
عنکبوت ها
کرم های خاکی
کرم های خاکی و خاک
حيوانات ساده و ابتدايی
حيوانات ماقبل تاريخ
حشرات ماقبل تاريخ
عصر خزندگان
آيا دايناسورها خونگرم بودند ؟
روشهای مهار زيستی (مبارزه بيولوژيک )
پرندگان حياط خانه ی ما
مراقبت و تغذيه ی پرندگان
اعضاي بدن يک پرنده
مهاجرت پرندگان
اجزای يک تخم مرغ
موشها غذای ما را می خورند
اعضاي بدن يک اسب
جانوران کيسه دار
زيست شناسي انسان
قلب انسان
گردش خون
دستگاه عصبی
دندان چگونه می پوسد؟
پوست چگونه التيام پيدا می کند ؟
چشم انسان
اجزای چشم
گوش
تغذيه انسان
يک صبحانه سالم
ارزش غذا
درون ميوه
آزمايش وجود نشاسته در غذا
گياهان
گياهان ماقبل تاريخ
خزه ها
گياهان چگونه توليد مثل می کنند ؟
رشد و نمو درختان
داستان زندگی يک درخت
ويژگی های برگ
جوانه زدن
گياهان به سوی نور رشد می کنند
کلروفيل ( سبزينه )
گلخانه ی مينياتوری
دانه ها چگونه سفر می کنند ؟
گلهای وحشی
اجزای يک گل
اجزای يک سلول
کلکسيون گل
انواع مختلف پوست درختان
بوم شناسي ( اكولوژي )
يک آکواريوم متوازن
مطالعه در باره زيستگاه
درختان خيابان نزديک خانه ما
علف هايی که اطراف خانه ما می رويند
بوم شناسی حياط مدرسه ی ما
چيزهايی که روی يک گياهِ تنها زندگی می کنند
آتش سوزی در بوته زارها
تولدی تازه در دل آتش سوزی بوته زارها
زيست بوم های جهان ( بيوم ها )
داخل يک توده ی گياهی در حال پوسيدن
درون يک درخت پير
حيواناتی که زير زمين زندگی می کنند
علوم فضا
منظومه ی شمسی
خورشيد ٬ ماه و زمين
هلال های ماه
شهاب ها
سيارک ها
شفق های قطبی
صور فلکی مورد علاقه من
علوم زمين
گسل ها و ترک ها
خسارت زلزله
آتشفشان ها
کوه ها چگونه پديد آمده اند ؟
صخره ها ( پرتگاه ها ) چگونه تشکيل می شوند ؟
دره ها چگونه تشکيل می شوند ؟
زغال سنگ
نفت و اکتشاف آن
گاز طبيعی
رسوبات
روش های حفاظت از خاک
منشا شوری خاک
بيابان ها چرا و چگونه گسترش پيدا می کنند ؟
آب و هوا
فشارسنج و آنچه به ما می گويد
ابر ها
مه و غبار
باران و برف
تگرگ
اندازه گيری باد
پزشكي
واکسن ها چگونه عمل می کنند ؟
مرگ سياه
آنتی بيوتيک ها چگونه عمل می کنند ؟
بيهوشی
آب تميز و سلامتی
متفرقه
ماده چيست ؟
ماده از چه چيزی تشکيل شده است ؟
انواع ماده
فيزيک اسباب بازی ها
پل هايی که سقوط می کنند و علت آن
خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی
الكتريسيته و مغناطيس
زنگ زدن و پيشگيری از آن
الکتريسيته چگونه توليد می شود
پيل الکتريکی دانيل
مدلی از يک پيل الکتريکی
مدلی از يک مولد برق (ژنراتور)
تلفن
علائم تلگراف
فرستادن پيام با الکتريسيته
طرز کار تلگراف
يک قطب نمای ساده
اصول يک مبدّل (ترانسفورماتور)
طرز کارآهنربای الکتريکی
مدلی از علائم ترافيکی ترن ها
علائم ترافيکی چگونه کار می کنند ؟ ( مثل چراغ راهنمايی )
موارد استفاده از سيم پيچ در خانه
مخابره ی الکتريکی ( رله )
ساختمان يک زنگ الکتريکی
چراغ های چشمک زن
طرز عمل زنگ در خانه
انرژي
جاهايی که از آن کسب انرژی می کنيم
تغيير و تبديل های انرزی
انواع سوخت
فراورده هايی که از نفت ساخته می شوند
نيروی باد
تغييرات شيميايی
ضرورت هوا برای سوختن آتش
نيرو و غذاهايی که از دريا می گيريم
منابع طبيعی ما
يک کوره ی خورشيدی
نيروی بخار
توربين های بخار
چرخهای آبگرد که آب از بالا يا پايين آنها را می گرداند
کاربرد رساناها و عايق ها
ماشين ها و مهندسي
ماشين های ساده
ماشين ها کارها را آسان تر می کنند
تکيه گاه و اهرم
مدلی از يک اسکلت
بازده يک طناب و قرقره
انتقال نيرو به وسيله ی نوارها ٬ تسمه ها و زنجير ها
مدلي از يك هواپيما
طرح های مختلف براي يك هواپيماي کاغذی
چه چيزی باعث می شود که بادبادک ( يا کايت ) به خوبی پرواز کند ؟
اجزای يک قايق بادبانی
اجزای يک آسياب بادی
طرز کار يک پمپ آبی مکنده
طراحی پمپ
يک پمپ تلمبه ای در حال فعاليت
دانش به کار رفته در کمان تيراندازی
ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی
در جنگ هاي قديم ( Siege engines) ابزارهای محاصره شهرها
حفر تونل با دست
منجنيق ها ٬ فلاخن ها وابستگان آنها
ساختار بدن
گردش خون در جانوران مختلف
مدلی از قلب
کسب اکسيژن از محيط اطراف بدن
مدل شش
دستگاه گوارش
بی مهرگان چگونه غذايشان را می جوند ؟
دندان در جانوران مختلف
مقايسه چند اسکلت
پاکسازی و سرهم کردن اسکلت يك جانور
مدل پای يک بندپا
دستگاه عصبی
وقفه های زمانی در بروز عکس العمل
شنوايی در جانوران مختلف
بينايی در جانوران مختلف
مدلی از چشم
فاصله ی کانونی چشم
مدلی از گوش انسان
قابل رويت کردن امواج صوت
فيدبک (پسخورد ) در موجودات زنده
مقايسه بال در خفاش ٬ پرندگان و حشرات
سنگواره ها ، تاريخ حيات
مجموعه پوسته ها و صدف ها
سنگواره ها چگونه تشکيل شده اند
فسيلها چگونه كشف و آماده نمايش می شوند ؟
سنگواره ها چگونه تفسير می شوند ؟
عمرسنجی با حلقه های رشد درختان
علوم زمين
درون يک غار
کانی ها : منابع ٬ توزيع
مقطع عرضی يک آتشفشان
مقطع عرضی يک چاه نفت
مقطع عرضی کره زمين
کانی ها
نفت خام و مواد نفتی
نيروهايی که پوسته زمين را تغيير می دهند
چه عواملی باعث فرسايش می شوند ؟
شواهد رخداد فرسايش
چگونه می توان از فرسايش خاک جلوگيری کرد ؟
آلودگی هوا : دلايل و راه حل ها
بارندگی : باران ٬ برف و تگرگ
لرزه نگار
اندازه گيری عمق اقيانوس
مدل هايی از چين خوردگی و گسل
آب
چرخه ی آب
علل پيدايش شوره زار در خاک
راه های رفع شوره زار در خاک
تقطير آب
تقطير خورشيدی آب شور
روشهای تصفيه آب
جوی ها ٬ قنات ها و آب گذر ها
ذخيره ی آب و مديريت آب
آب يک ترکيب استثنايي
مطالعه ای در باره نهر( جويبار )
جزر و مد ٬ علل و پيش بينی آن
سيل ها ( طغيان ها ) و علل آنها
خشکسالی ها و اثرات آنها
مدلی از يک چشمه
آب چشمه برای نوشيدن بهتر است يا چاه ؟
چکه کردن شير و هدر رفتن آب
شکل گيری قطره آب
مقايسه الياف متفاوت از نظر قدرت جذب آب
هواشناسي
يک ايستگاه هواشناسی
آلات دقيق هواشناسی و پيش بينی هوا
مدل يک بادنما
ساخت يک بادسنج کارآمد
باران سنج چگونه کار می کند ؟
ابزارهای هواشناسی در خانه
دانه های برف
شبنم
اوضاع جوی در محل زندگی شما
چه چيزی باعث تيره شدن بعضی ابر ها می شود ؟
علوم فضا
علل ايجاد شب و روز
علل ايجاد فصول
علل گرفت ماه يا خورشيد
ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ
مدلی از منظومه شمسی
سيارات
سيارک ها ( خرده سياره ها )
ستاره های دنباله دار
گردش سيارات
منظومه خورشيدی ما
هلال های ماه
صورت های فلکی ( برج ها ٬ منظومه ها )
مسافرت به فضا در آينده
انواع مختلف تلسکوپ
ماه از زمين چقدر فاصله دارد ؟
خورشيد از زمين چقدر فاصله دارد ؟
يک سياره از زمين چقدر فاصله دارد ؟
يک ستاره از زمين چقدر فاصله دارد ؟
اکتشاف سياره های مربوط به ستارگان ديگر
اجسام
شيشه و کاربردهای آن
انبساط و انقباض مايعات
کدام فلزات گرما را بهتر هدايت می کنند ؟
مدلي از اتم هاي مختلف
مدلي از ملکولهاي مختلف
مدلي از بلورهاي مختلف
چه نوع چسبی دو تخته را بهتر به هم مي چسباند ؟
تغيير شکل تدريجی كوه ها
صنعت و فناوري
پل ها
استحکام مواد و مصالح
فلزات چگونه ساخته می شوند ؟
فلزات چگونه به اشكال دلخواه در مي آيند ؟
انواع پلاستيک چگونه ساخته می شوند ؟
پلاستيک چگونه به اشكال دلخواه در مي آيد ؟
شيشه چگونه ساخته می شود ؟
قالب گيری و ريخته گری
نمک و کاربرد های آن
ماشين آلات صنعتی
دستگاه ها و ابزار ها
تکنيک های بافندگی و دوزندگی
روش های چاپ
ظروف سفالی و انواع سراميک
حمل ونقل و انبار دانه ها
روش هاي نگهداری وذخيره غذا قبل از اختراع يخچال
ساختن کشتی ها و قايق ها بدون وجود ميخ
ابزارهای سنگی
اختراعات
يک دستگاه تصفيه کننده ی آب با انرژی خورشيد
استفاده های تازه از قطعات دور ريز
دفع حلزون ها از باغچه
ساخت يک دام برای حشرات پرنده
ساخت يک تله ی کار آمد برای سوسک حمام
يک دستگاه سوسک ياب
يک دستگاه موش ياب
دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه
دور نگهداشتن گربه ها از باغچه
فيزيك نور ( اپتيك )
نور و رفتار آن
لامپهای قديمی و جديد
عدسی هاي مقعر و محدب
عينک چگونه کار می کند ؟
چه نوع عينک آفتابی بيشترين مقدار نور را سد می کند ؟
مدلی از يک پيرابين ( پريسکوپ ) که در آن از منشور استفاده شده است
ذره بين چگونه کار می کند ؟
ميکروسکوپ چگونه کار می کند ؟
مدلی از يک ميکروسکوپ ساده ؟
دوربين ها و موارد استفاده از آنها
نورافکن ( پروژکتور )
خطاهای ديد
استتار در طبيعت
نقشه برداري و اندازه گيري
مدرج کردن و تنظيم ( کاليبره کردن ) ساعت های آبی
اثر درجه حرارت برساعت آبی
ساعت آفتابی و طراح هاي مختلف آن
شمع ابزاری برای زمان سنجی
ساخت يک شمع با کارآمدي بيشتر
علوم قانوني
اثر انگشت ٬شيوه ای برای تشخيص هويت
خط مداد زير ميکروسکوپ
شناسايی کردن جوهر های مختلف
شناسايی کردن انواع مختلف قلم
شناسايی کردن گرافيت مدادهای مختلفی که در يك نوشته از آنها استفاده شده است
تعيين نوع منسوجات و پارچه ها تنها از روی يک تار نخ آنها
مجموعه ها ( كلكسيون ها )
مجموعه ای از سنگ های يک ناحيه
مجموعه ای از سنگ هاي ساختماني
مجموعه ای از فسيل های يک ناحيه
مجموعه ای از کانی های يک ناحيه
مجموعه ای از گلسنگ های يک ناحيه
مجموعه ای از خزه های يک ناحيه
مجموعه ای از بلورها
مجموعه ای از برگ ها
مجموعه ای از چوب
مجموعه ای از دانه
مجموعه ای از صدف
مجموعه ای از پر
مجموعه ای از عکس پرندگان يک ناحيه
مجموعه ای از عکس ابرها
نواری از آواز قورباغه های يک ناحيه
نواری از آواز پرندگان يک ناحيه
مجموعه ای از گلهای وحشی خشک شده
مجموعه ای از علف های خشك شده يک ناحيه
مجموعه ی دانه گرده غلات جمع آوری شده از گياهان محلی
آلبومی از عکس ماهی های يک ناحيه ی کوچک
مجموعه عکسهايی از رد پاها و مدفوع جانوران وحشی
مجموعه ای از ريزنگارها ( عکس ميکروسکوپی ) مربوط به الياف مختلف
مجموعه ی عکس هايی که با يک دوربين ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) گرفته شده است
پژوهش فيزيكي
آهنرباها چگونه کار می کنند ؟
آهنرباها چگونه ساخته می شوند ؟
آهنرباچه چيزهايی را جذب می کند ؟
قدرت يک آهنربا را چگونه اندازه گيری می کنند ؟
ناثيردمای هسته مرکزی يک آهنربای الکتريکی بر قدرت آن
تاثير دما بر قدرت يک آهنربای دائمی
چه چيز می تواند سدی در مقابل نيروی ميدان مغناطيسی ايجادکند ؟
آيا آهنربا می تواند اطلاعات يک فلاپی ديسک را پاک کند ؟
آيا در جه حرارت بر رسانايی الکتريکی موثر است ؟
جريان الکتريکی چگونه تحت تاثير ضخامت سيم قرار می گيرد ؟
مقايسه انواع سيم از نظر رسانايی الکتريکی
چوب تر چطور رسانايی است ؟
آيا درجه حرارت بر عملکرد يک سلول خورشيدی موثر است ؟
نيروهای بين دو آهنربا
صوت
چگونه می توان نشان داد که صوت لرزش و ارتعاش است ؟
چگونه می توانيم تشخيص دهيم که يک صدای خاص از کجا می آيد ؟
هنگام شلوغی ٬ چقدر در شنيدن يک صدا درست عمل می کنيم ؟
آيا مادران می توانند صدای گريه ی بچه خود را ازميان چند بچه تشخيص دهند ؟
آيا پدران می توانند صدای گريه ی بچه خود را ازميان چند بچه تشخيص دهند ؟
والدين در مقايسه با ساير بزرگسالان به صدای گريه يک بچه چگونه واکنش نشان می دهند ؟
صدای صحبت شما تا چه فاصله ای می تواند از ميان يک لوله منتقل شود ؟
در يک لوله دراز انتقال صدا چگونه تحت تاثير قطر لوله قرار می گيرد؟
ساز ليوانی ( با جامهای پايه دار )
تاثير صوت روی شعله شمع
نغمه سرايان سپيده دم
آواها و اينکه ما چگونه فرق آنها را تشخيص می دهيم
مقايسه جامدات مختلف از نظر انتقال صوت
آيا طول يک شيئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟
عبور صوت از درون آب
فيزيك كلاسيك
آيا همه ی فلزات وقتی گرم می شوند به يک اندازه منبسط می شوند ؟
آيا دمای هوا روی ابعاد يک بادکنک اثر می گذارد ؟
آيا دما تاثيری بر پرواز يک بالون هوای گرم دارد ؟
مايعات وقتی گرم می شوند چقدر منبسط می شوند ؟
هدايت گرمايی در فلزات مختلف
نقاط اصلی اتلاف گرما در فلاسک های عايق حرارت ( مثل فلاسک چای ) کجاست ؟
آيا يک فويل آلومينيومی تفاوتی در مدت زمان پخت ايجاد می کند ؟
فلزات چگونه از نظر هدايت گرمايی مقايسه می شوند ؟
برای شناور کردن يک تخم مرغ روی آب چه مقدار نمک لازم است ؟
آيا آب نمک زودتر از آب خالص به جوش می آيد ؟
تاثير رنگ جسم برميزان جذب تابش حرارتی توسط آن جسم
مقايسه چگالی گازهای مختلف
مقايسه اثر نمک های متفاوت بر نقطه انجماد آب
ساخت يک ژنراتور بادی
رسم مسير حرکت يک توپ در هوا
نور و بينايي
محاسبه زمان يک برق فلاش دوربين عکاسی
طراحی يک دوربين ساده سوراخ دار ( بدون لنز ) بهتر از نمونه های موجود
يافتن اندازه بهينه روزنه دوربين های ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز )
عبور نور از درون آب و نتايج آن
رنگين کمان ها چگونه شکل می گيرند ؟
عدسی هايی از يخ وساير مواد
يک ميکروسکوپ خانگی
عکسبرداری از اشيای ريز
استروسکوپ ( برجسته بين )
شيمي
مقايسه انحلال پذيری مواد مختلف ؟
آيا دما بر انحلال پذيری موثر است ؟
تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير گرما قرار می گيرد ؟
تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير نور قرار می گيرد ؟
تاثيرغلظت اکسيژن بر سرعت سوختن
انعقاد ( لخته شدن )
فناوري
طعمه های مصنوعی متصل به قلاب ماهيگيری
بستن طناب و گره های ويژه ملوانان
ساعت های آفتابی و طرح های مختلف آن
يک چتر نجات بايد چقدر بزرگ باشد ؟
چه عواملی بر سرعت فرود چترنجات تاثير دارد ؟
هواپيماها چگونه پرواز می کنند ؟
طراحی يک بومرنگ با کارايی بهتر
طراحی چتر نجات و اندازه گيری سرعت حد فرود آن
پروانه يک پنکه چند پره بايد داشته باشد ؟
اندازه ٬ شکل و جنس بادبان و تاثير آن بر سرعت قايق بادبانی
طرح های مختلف لنگرهای دريايی
طرح های کارامد آسياب های بادی
طرح پره های آسياب بادی چگونه بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟
بهترين شکل برای پروانه کشتی يا هواپيما
فلزات ريخته گری
شيشه گری با دميدن
آزمايشات آشپزخانه اي
يک چای کيسه ای پس از مصرف چقدر وزن از دست ميدهد ؟
يک ساقه ی کرفس وقتی در آب خيسانده می شود چقدر خميدگی را تحمل می کند ؟
( Popcorn ) درجه ی شکفتگی ذرت پف فيل
طبقه بندی و تفکيک زباله های آشپزخانه ای
نان برشته شده زودتر کپک می زند يا نان سفيد ؟
تشخيص يک تخم مرغ تازه از يک تخم مرغ مانده
تشخيص يک تخم مرغ آب پز شده از يک تخم مرغ خام
آيا مواد آلی تجزيه پذير قابل بازيافت هستند ؟
موزهای قهوه ای
چه عاملی باعث قهوه ای شدن سيب ها می شود ؟
يک سيب چه قدر آب دارد ؟
در ميوه های خشک چه مقدار آب موجود است ؟
يک پرتقال چه قدر آب دارد ؟
پرتقال درون يخچال سريعتر می پوسد يا بيرون آن ؟
چگونه می توانيم رسيدن ميوه را سرعت دهيم يا کند کنيم ؟
آيا نور بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟
آيا درجه حرارت بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟
اگر سيب ها را جدا از هم قرار دهيم آيا سرعت رسيدن آنها کند تر می شود ؟
چه شرايطی رسيدگی ميوه را به تاخير می اندازد ؟
کدام قسمت يخچال مناسبترين جا برای ذخيره ميوه است ؟
آيا همه ی ميوه ها در يخچال ماندگاری بهتری دارند ؟
کاهو درون يخچال ماندگاری بيشتری دارد يا بيرون آن ؟
مناسب ترين دما برای نگهداری شير چقدر است ؟
آب داغ زودتر منجمد می شود ٬ يا آب سرد ؟
خاصيت ضد انجمادی نمک
آيا می توان با انجماد نمک را از آب جدا کرد ؟
آيا آب نمک زودتر از آب خالص تبخير می شود ؟
يک تکه يخ در آب زودتر ذوب می شود يا در هوا ؟
رنگهای گياهی
سرعت رنگ پريده شدن لباس هايی که بارنگهای طبيعی رنگ شده اند
آيا سرعت رنگ پريدگی همه ی رنگها يکسان است ؟
کدام رنگهای شيميايی دوام بيشتری در مقابل شستشو دارند ؟
در غباری که ازخانه جمع آوری شده است چه چيزهايی وجود دارد ؟
حشرات موجود در غبار
هستند ؟ C کدام آبميوه های طبيعی حاوی بيشترين ويتامين
را ازبين می برد ؟ C آيا حرارت ويتامين
موجود در آبميوه موثر است ؟ C آيا نور برميزان ويتامين
موجود در آب پرتقال به بهترين شکل محفاظت می کند ؟ C کدام نوع بسته بندی از ويتامين
کدام نوشيدنی متداول بيشترين اسيد را دارد ؟
آب و سيالات ديگر
مايعات
در آب شير چه چيزهايی وجود دارد ؟
در آب لوله کشی چه نوع باکتری هايی يافت می شود ؟
آزمايش خلوص و پاکی آب های بسته بندی شده
آزمايش کيفيت آب
آب خانه ی ما چقدر پاک و خالص است ؟
آيا می توان از انرژی خورشيدی برای پاکسازی آبهای آلوده استفاده کرد ؟
آيا مقدار ماده ی حل شده در يک محلول بر سرعت تبخير آن محلول موثر است ؟
آيا نوع ماده ی حل شده در يک محلول بر سرعت تبخير آن محلول موثر است ؟
دما چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
رطوبت محيط چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
سرعت باد چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
تبخير چه مقدار خنکی توليد می کند ؟
آيا همه مايعات وقتی تبخير می شوند خنک می کنند ؟
پاکسازی لکه های نفتی
انجماد آب
انجماد آب ٬ سرعت ٬ نقطه آغاز
شبنم و چگونگی شکل گيری آن
يخ چقدر محکم است؟
فواره هايی که از درون مجسمه ها جاری می شوند
طراحی کلاهک دودکش با کارايی بيشتر
شکل بدنه و دماغه ی يک هواپيما چگونه بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر هوا اثر می گذارد ؟
رفتار قطره ها روی يک صفحه ی داغ
رفتار قطره های جوهر درون آب
هواشناسي
چه رنگهايی را در شفق قطبی می توان ديد ؟
نوسانات طول روز در مدت يک سال چگونه است ؟
نوسانات طول روز در يک عرض جغرافيايی و در يک روزمعين چگونه است ؟
شبنم در چه مواقعی شکل می گيرد ؟
اندازه گيری مقدار شبنمی که در يک متر مربع جا شکل می گيرد .
آيا عوامل سرمازا برميزان شبنم موثرند ؟
دما در طول روز چگونه تغيير می کند ؟
يک دماسنج دست ساز بسازيد و اندازه گيری هايتان را با آن ثبت کنيد.
اندازه گيری ميزان بارندگی در محل سکونت شما و مقايسه ی آن با گزارشات هواشناسی روزانه
تکنيک بارور کردن ابرها
ساختار يک دانه ی تگرگ به ما چه می گويد ؟
علوم زمين
الگوی ترک در زمين های گلی
تفاوت خاکهای مختلف چگونه مشخص می شود ؟
کرم های خاکی چه اهميتی برای خاک و گياهان دارند؟
ترکيبات خاک و تاثير آن بر رشد گياهان .
بندپايان کوچک چه تاثيراتی بر خاک دارند ؟
سرعت هوازدگی سنگها و صخره ها از سطوح جديدشان
آيا می توانيد از يک سنگ آب استخراج کنيد ؟
ظرفيت نگهداری آب در خاکهای مختلف
کدام نوع خاک آسان تر ازهمه با جريان آب فرسايش می يابد ؟
ميزان شيب زمين چقدر بر سرعت نهرها تاثير گذار است ؟
چه مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟
کدام يک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشيد گرمای بيشتری جذب می کند ؟
مسير يک رودخانه چگونه شکل نهايی خود را پيدا می کند ؟
ميزان گل و لای يک رودخانه در اوقات مختلف چقدر است ؟
گياهان
طول روز و اثر آن بر گياهان و جانوران
مناسبترين مقدار غذای گياهی در رژيم غذايی چقدر است ؟
گياهان و واکنش های آنها به نور
يک گياه برای پيداکردن جهت نور حداقل به چه ميزان نور احتياج دارد
گياه در معرض تابش کدام يک از رنگهای نور بهتر رشد می کند ؟
بهترين محيط برای رشد دانه های کاهو و تربچه
فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها
تاثيرات مقادير بالای اکسيژن بر گياهان
گياهان چقدر آب جذب می کنند ؟
گياهان حشره خوار چگونه طعمه خود را به دام می اندازند ؟
آب چگونه درون پيکر گياه حرکت می کند ؟
ريشه های چمن با چه سرعتی رشد می کنند ؟
تنوع در يک گونه خاص از چمن
تکثير و توليد مثل گياهان
کدام گياهان حرکت می کنند ٬ چرا و چگونه ؟
تاثير کلرزنی آب بر رشد جلبک ها
مهار رشد جلبک ها بر سطح سنگفرش های خيابانی مرطوب
آنچه بعد از يک رگبار باران دربين موزائيک های سنگفرش پارک يا خيابان می رويد
عمل پيوند زدن در گياهان
آيا می توان گوجه فرنگی را به سيب زمينی پيوند زد ؟
تغذيه گياهان و تاثير کودها : گياهان به چه چيزهايی احتياج دارند ؟
مقايسه کودهای طبيعی و شيميايی
استفاده از گياهان برای شفابخشی و درمان طبيعی
نفت چه تاثيری بر گياهان آبزی دارد ؟
جانوران
چرخه زندگی يک مگس چگونه است ؟
يک مگس چقدر عمر می کند ؟
چه عواملی بر ميزان زاد و ولد مگس های خانگی و رسيدن آنها به مرحله شفيرگی موثر است ؟
چرخه زندگی يک پروانه چگونه است ؟
چه تعداد مورچه در يک لانه زندگی می کنند ؟
مورچه ها برای کسب غذا تا چه مسافتی از لانه خود دور می شوند ؟
زنبورها تاچه مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟
رفتار جيرجيرک ها در يک محيط بسته
تاثير رطوبت محيط بر ميزان آواز خوانی جيرجيرک ها
شدت نور چگونه بر رفتار جيرجيرک ها تاثير می گذارد ؟
کدام مواد طبيعی می توانند باعث مرگ لاروهای پشه شوند ؟
کدام گياهان می توانند به عنوان آفت کش برای مهار لاروهای پشه استفاده شوند ؟
استفاده از پوست مرکبات به عنوان يک آفت کش طبيعی برای مهار لاروهای پشه
آزمايش اثربخشی چند مهار کننده طبيعی حشرات
چه محيطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟
درجه حرارت بر حشرات چه تاثيری دارد ؟
پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخه زندگی آنها
آيا کرم خاکی به روشنايی و تاريکی واکنش نشان می دهد ؟
آيا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثيرگذارند ؟
آيا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟
کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پيش می برد ؟
آيا جمعيت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟
تاثير رطوبت بر فعاليت يک کرم خاکی
کدام يک سريعتر حرکت می کند : حلزون يا کرم ؟
حلزون در يک دقيقه چقدر جابجا می شود ؟
هزارپا ٬ در طول يک روز ٬ می تواند چقدر غذا بخورد ؟
چه ميزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟
چه غذاهايی را ترجيح می دهند ؟ (mealworm) لارو حشرات
چه غذاهايی باعث سريع ترين رشد در لارو حشرات می شوند ؟
نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار لارو حشرات تاثير می گذارند ؟
درجات مختلف شوری چگونه بر ميگوی ساکن آب شور( آرتميا ) تاثير می گذارد ؟
چگونه بر ميگوی ساکن آب شور( آرتميا ) تاثير می گذارد ؟ PH
درجه حرارت چه تاثيری بر ميزان تنفس ماهی قرمز دارد ؟
موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟
استخوانها از چه ساخته شده اند ؟
چه چيزی تعيين کننده قدرت ماهيچه است ؟
مشاهده سلول های خونی در حيوانات مختلف
يک حلزون روی چگونه سطحی سريعترين حرکت را دارد ؟
مورچه ها عسل را بيشتر دوست دارند يا شکر ؟
آيا گونه های مختلف هزار پا مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟
آيا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟
آيا برگ های نعنا يا ساير گياهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟
رفتار جانوران
رفتارهای کلاغ زاغی
رفتارهای کلاغ
رفتار مرغان دريايی
قدرت يادگيری در سوسک حمام
قدرت يادگيری در خرخاکی
آيا لارو حشرات محيطهای روشن را بر محيط های تاريک ترجيح می دهند ؟
آيا سروصدا بر قدرت يادگيری تاثيرگذار است
مقايسه تاثير محرک های نوشتاری و شفاهی در يادگيری
شيوه های يادگيری چگونه بر ميزان يادسپاری مطالب تاثير می گذارند ؟
افراد يک گونه خاص از حيوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟
آيا علائم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟
آيا حيوانات از آب رنگی اجتناب می کنند يا آن را ترجيح می دهند ؟
حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
آيا رنگ محيط پيرامون بر عادت های تغذيه ای يک حشره موثر است ؟
واکنش بندپايان ساکن خاک به نور ٬ رطوبت و آلودگی
تاثير سن بر عکس العمل های غير ارادی بدن
جوجه های يک روزه چگونه رفتار می کنند ؟
پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بيشتر دوست دارند ؟
يک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟
چه عواملی بر توانايی يک موش در طی کردن يک ماز موثر است
رفتار جستجو در حاشيه ديوارها در موش
تاثير ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمين ٬ بر ميزان جذب پرندگان به اين محل ؟
ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ٬ پرندگان را بيشتر به خود جذب می کند ؟
نور و تاثير آن بر رفتار غذاخوردن موش
حواس پنج گانه
آيا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانيد بگوييد صدا از کدام جهت می آيد ؟
آيا تمرين کردن بر عکس العمل های غير ارادی شما موثر است ؟
آيا نور درخشان و روشن بر ميزان تيزبينی شما موثر است ؟
آيا اگر دايره ی ديدتان را محدود کنيد بينايی شما بهتر می شود ؟
آيا سگ ها (يا ديگر حيوانات اهلی) رنگها را می بينند؟
مزيت های داشتن دو چشم
چشم ها و توانايی تخمين مسافت
تصاوير برجسته توليد شده با کامپيوتر
آيا غذا بدون بوييده شدن مزه دارد ؟
افزايش سن چه تاثيری بر احساس گرمای محيط دارد ؟
افراد با چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمين بزنند ؟
مقايسه ميزان حساسيت چشايی در سيگاری ها و غير سيگاری ها
سن تا چه اندازه بر احساس بويايی اثر می گذارد ؟
بويايی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟
آيا حلزون های خاکی می توانند بو بکشند يا بشنوند ؟
آيا قدرت بويايی مادرها و پدرها يکسان است ؟
تاثيرات بينايی و بويايی بر چشايی
تشخيص غذاها با چشم بسته
افزايش سن تا چه حد بر احساس چشايی موثر است ؟
مادرها و پدرها با چه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانند نوع ميوه ها را تشخيص بدهند ؟
ما باچه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانيم نوع غذاها را تشخيص بدهيم ؟
افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی يا ديواری می توانند زمان را تخمين بزنند ؟
آيا به کار گرفتن دو چشم در تخمين مسافت دقيق تر از به کار گرفتن يک چشم است ؟
چشايی در نوک زبان
آيا زبان انسان نواحی معينی برای مزه های مشخص دارد ؟
زبان ما در احساس کدام مزه حساسيت بيشتری دارد ؟
افراد در توانايی کشف مزه شيرينی در غذا چه تفاوت هايی دارند ؟
آيا حيوانات حس مغناطيسی دارند ؟
آيا می توانيد تنها از طريق لمس کردن يک چيز ٬ بگوييد آن چيست ؟
حس لامسه تا چه حد قابل اطمينان است ؟
آيا ما می توانيم حس لامسه خودمان را فريب بدهيم ؟
صحبت کردن يک بچه ۲ ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟
يک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟
دامنه لغات يک بچه ۱۲ ساله تا چه اندازه وسيع است ؟
دامنه لغات يک فرد بزرگسال تا چه اندازه وسيع است ؟
متفرقه زيست شناسي
آيا سرعت ضربان قلب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغيير می کند
چه نوع فعاليت هايی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟
تاثير ورزش بر فشار خون چيست ؟
آياسرعت ضربان قلب مادرها و پدرها درحال استراحت متفاوت است؟
داستان يک دندان روئيده ٬ از ابتدا
آيا افراد قدبلند سريعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟
اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر دويدن يک دونده اثر می گذارد ؟
آيا تاريخ تولد قابليت های ورزشی را تحت تاثير قرار می دهد ؟
آيا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟
علوم زمين
يونانيان باستان چگونه می دانستند که زمين گرد است ؟
ساختار زمين شناسی ناحيه ما
سنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه ما و سرمنشا آنها
شواهد هوازدگی و فرسايش در ناحيه ما
نوع خاک در ناحيه ما
تحقيقات ميداني
زندگی گياهان و جانوران در حياط مدرسه
در يک پارک محلی کی چی می خوره ؟ ( بررسی تغذيه جانوران )
الگوی استقرار گونه های علفی در يک چمن زار
بررسی يک نهر يا رود
بررسی يک محوطه پوشيده از چمن
بررسی يک درخت تنها
بررسی حياط يک خانه
حيات در يک توده کود آلی
بررسی يک آکواريوم متوازن
تغييرات در سکنه يک توده چمن کوتاه شده
تغييرات در حيوانات ساکن يک توده برگ در يک ناحيه
حيات در يک ناحيه و در طول فصول مختلف
رژيم غذايی حيوانات مختلف
زباله های پلاستيکی چگونه برای محيط زيست خطرساز می شوند ؟
چقدر طول می کشد تا زباله تجزيه شود ؟
زيستي
يک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟
يک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟
يک پرنده چگونه لانه خودش را می سازد ؟
آتش سوزی های مهيب در بوته زارها و جنگلها تحت تاثير چه عواملی به وجود می آيد ؟
گل دهی گونه های گياهی يک ناحيه ( ماه به ماه )
عکاسی با فواصل زمانی از يک موضوع با دوربين ديجيتالی
صدف های راستگرد و چپگرد ٬ در گذشته و حال
جهت گردش ( راستگردی يا چپگردی ) در پيچکها
الگوی رگبال های حشرات متعلق به يک گونه
ستاره شناسي
مقايسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف
تعيين مسير يک سياره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی
آيا ماه هر شب از يک نقطه طلوع می کند ؟
ترسيم نقشه مسير حرکت ماه نسبت به ستاره ها ازميان آسمان شب
تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟
رديابی شهاب سنگها با يک راديو
مواد
پودرها
خاکسترها
کدام مفتول های فلزی بيشترين قابليت کشش را دارند ؟
کدام الياف بيشترين قابليت کشش را دارند ؟
تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نيروی بيشتری را تحمل کند ؟
موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟
نخهای ماهيگيری نايلونی چقدر محکم هستند ؟
تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟
تارهای ابريشمی پيله کرم ابريشم چقدر محکم هستند ؟
چه عواملی در بالاپريدن يک توپ پس از برخورد به زمين موثر است ؟
يک خلال دندان چقدر محکم است ؟
ميزان استحکام پيوستگی ميخ و تخته
تاثير نور بر مواد ناپايدار و تجزيه شونده
مقايسه استحکام و مقاومت چوبهای يکپارچه و لايه لايه ( مثل تخته سه لا )
آيا تخته چوبهای کامپوزيت( مخلوط تکه های چوب مثل نئوپان ) از تخته چوبهای لايه لايه مقاومترند ؟
چوبهای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزايش حجم پيدا می کنند ؟
لفافه های پلاستيکی(سلفون) چقدر استحکام دارند ؟
دما و قابليت ارتجاعی يک نوار لاستيکی
ترک های صدفی شکل در صخره ها
آهن چگونه از ملغمه سنگ معدن آهن استخراج می شود ؟
فلزات قبل از سال ۱٥۰۰ ميلادی چگونه ساخته می شده اند؟
ساختن يک آينه
نقطه ذوب لحيم از جنس های مختلف
که ذرات معلق را درون مايع حرکت می دهد بسازيد ( lava lamp) يک چراغ تزئينی
صدا
ضبط صدا در زير آب
آوازخوانی يک کتری
اصوات توليد شده در لوله های آب
تفاوت بين موسيقی و سروصدا چيست ؟
صوت چگونه توليد می شود ؟
صوت چگونه منتقل می شود ؟
چه عواملی زير و بمی صدا را تحت تاثير قرار می دهد ؟
چه عواملی بر بلندی صدا ( ولوم ) موثر است ؟
همهمۀ راهروها
چه چيزی باعث می شود که بعضی رستوران ها پر سرو صداتر از بقيه باشند ؟
انرژي
آتش و اشتعال – چه عواملی بر اشتعال موثرند ؟
ساخت آينه های مقعر و شلجمی برای کوره های خورشيدی
( water wheel) طرح های مختلف چرخاب ها
چرخابی که آب از بالا روی آن می ريزد انرژی جنبشی بيشتری توليد می کند يا چرخابی که آب از زير آن را بگرداند ؟
نور
رنگين کمان
عکسبر داری از چيزهای ريز
تشخيص رنگ در حيوانات
مواد شب نما
خطاهای ديد
فضا
(Astrophotography) عکسبرداری از ستارگان
عکسبرداری از ماه
عکسبرداری از خورشيد
گرفتگیِ ماه
عکسبرداری از خسوف
عکسبرداری از کسوف
سنگ های آسمانی
لکّه های خورشيدی
افلاک نما و طراحی آن
مهندسي
چرخ دنده ها ٬ بازده ٬ روان کننده های مختلف
موشک های کاغذی با چه نوع طرحی مدت زمان بيشتری پرواز می کنند ؟
کدام نوع از آبپاش های چمن بهتر کار می کنند؟
طراحی يک خانه با کمترين اتلاف انرژی
اندازه گيری دقيق ضخامت کاغذ
يک آجر چقدر محکم است ؟
کدام مدل پل بيشترين وزن را تحمل می کند ؟
کاغذ با چه مدل تاخوردگی بيشترين فشار را تحمل می کند ؟
علوم زمين
وسعت زمين چقدر است ؟
وزن کرۀ زمين چقدر است ؟
خورشيد و ماه با زمين چقدر فاصله دارند ؟
آب رودخانه ها چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر گِل حمل می کند ؟
آب يک بندرگاه تاچه مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟
ذرات ماسه در يک ساحل دست نخورده ازچه تنوعی برخوردارند ؟
آيا هنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جديد در ساحل ته نشين می شود ؟
در فاصله کمی از ساحل آيا ذرات ماسه تنوع دارند ؟
آيا ذرات ماسۀ بيابانها با ذرات ماسۀ سواحل متفاوت است ؟
چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده های صدف تشکيل می دهد ؟
چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقايای موجودات زنده تشکيل می دهد ؟
هواشناسي
وقتی برف آب می شود چه اتفاقاتی می افتد ؟
برف ذوب شده شامل چه موادی است ؟
حيات در زير برف چقدر دوام می آورد ؟
الگوی رايج وزش باد در منطقه شما
چگونه ابرها با الگوهای هواشناسی ارتباط پيدا می کنند ؟
سرعت و جهت باد در ارتفاعات مختلف
تاثير باران بر خاک با و بدون پوشش گياهی
آيا آب شيرين نسبت به آب شور گرما را برای مدت طولانی تری حفظ می کند ؟
چه عواملی بر خنک شدن زمين در شب موثر است ؟
جذب و باز تابش نورخورشيد توسط سطوح مختلف
اختلاف دمای سايه و آفتاب
شيمي
آزمايش محصولات مصرفی ( دستمال کاغذی ٬ شوينده ها و ... )
تاثير نور خورشيد بر لاستيک ٬ جوهر و کاغذ
چسبندگی به شيشه چه تفاوتی در مايعات مختلف دارد ؟
مواد مختلف چگونه بر ميزان چسبندگی آب به شيشه اثر می گذارند ؟
حباب های صابون در روزهای گرم دوام بيشتری دارند يا در روزهای سرد ؟
قل زدن و جوشيدن در مايعات مختلف
حباب های صابون همين طور که بالا می روند چه تغييری می کنند ؟
ضد زنگ ها چقدر موثرند ؟
کدام فلزات درون آب زودتر دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟
بلور شکر در آب مقطر سريعتر رشد می کند يا در آب لوله کشی ؟
آيا درجه حرارت بر رشد بلورها موثر است ؟
بلورها و کاربردهای آنها
دانش مصرف كنندگان
دما چه تاثيری بر خشک شدن رنگ دارد ؟
رطوبت چه تاثيری بر خشک شدن رنگ دارد ؟
يک لکۀ روغن در مقابل هوازدگی پايدارتر است يا يک لکۀ رنگ ؟
کدام نوع باتری ديرتر تمام می شود ؟
کدام نوع از کود اثر بهتری روی گياهان آپارتمانی دارد ؟
کدام نوع قلم می تواند روی تمام سطوح بنويسد ؟
کدام نوع قلم در حالت وارونه باز هم می نويسد ؟
کدام نوع مارک تجاری از خودکار ديرتر تمام می شود ؟
با يک قلم چقدر می توان نوشت ؟
کدام نوع چسب بهتر می چسبد ؟
مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقايسه کنيد .
تاثير انجماد بر باکتری ها
آيا صابون باکتری ها را می کشد ؟
آيا مواد ضد عفونی کننده واقعاً باکتری ها را می کشند ؟
تاثير ادويه جات بر رشد باکتری ها
آيا سير خاصيت ضد باکتريايی دارد ؟
آيا قارچ ها مانع رشد باکتری ها می شوند ؟
آيا دهانشويه باکتری ها را می کشد ؟
آيا دهانشويه به اَشکال عالی تر حيات آسيب می رساند ؟
آيا ما بايد از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانه استفاده کنيم ؟
آيا شستن دست ها جلوی انتشار باکتری ها را می گيرد ؟
کيسه زباله از کدام مارک تجاری مقدار بيشتری خاکروبه را بدون پاره شدن در خود نگه می دارد ؟
کيسه پلاستيکی باچه ضخامتی بيشترين استحکام را در برابر ضربه دارد؟
کدام مارک تجاری از دستمال سفره بيشترين قدرت جذب آب را دارد؟
مقايسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک های تجاری مختلف
کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟
آيا همۀ کاغذهايی که از يک نوع هستند به يک اندازه محکم اند ؟
آيا کاغذ بازيافت شده استحکامی به اندازۀ کاغذ نو دارد ؟
مواد بسته بندی چند بار قابل بازيافت هستند ؟
خشت خام تا چه اندازه کارايی دارد ؟
گاز پاک کن ها تا چه حد موثرند ؟
آيا نوشابه واقعاً باعث پوسيدگی دندان می شود ؟
کدام سيستم عايق کاری خانه کارايی بيشتری دارد ؟
کدام نوع از کف پوش های خود چسب مقاومت بيشتری در برابر ساييدگی دارد ؟
کدام يک از مصالح ساختمان اشتعال پذيری بيشتری دارد ؟
مقايسه اشتعال پذيری پارچه های گوناگون
ساخت پارچۀ ضد آتش
حيوانات
جمع آوری انواع تار عنکبوت
تار عنکبوت
پرورش حشرات آبزی
فرومون های مورچه و اينکه چگونه از آنها استفاده می کند ؟
دما چه اثری بر فعاليت مخمر نان دارد ؟
دما چه اثری بر فعاليت مخمر در محيط کشت دارد ؟
تاثير اشعه ماورای بنفش بر فرايند تخمير
چه عواملی بر توليد دی اکسيد کربن توسط مخمر ها موثر است ؟
چه عواملی بر رشد مخمر ها موثر است ؟
تاثير دما بر فعاليت مخمرها
حيوانات مختلف چگونه تنفس می کنند ؟
آيا آواز پرندگان يک گونه از يک محل تا محل ديگر تفاوت می کند ؟
رنگ های روی بال پروانه چگونه شکل می گيرند ؟
گياهان
دانه ها با چه فاصله ای از گياه مادرشان پراکنده می شوند ؟
آيا اين موضوع اهميت دارد که دانه ها از چه جهتی کاشته شوند ؟
گياه حساس
گياهان گوشت خوار با چه سرعتی اقدام به شکار می کنند ؟
يک گياه درحال رويش چه مقدار وزن را بلند می کند ؟
آيا دما بر رشد گياهان موثر است ؟
آيا گياه برای رويش به تاريکی هم نياز دارد ؟
گياهان در نور چه رنگی بهتر رشد می کنند ؟
جهت نور چگونه بر رشد گياهان اثر می گذارد ؟
مدت نور دهی تاچه اندازه بر رشد گياه موثر است ؟
آيا نورهای مختلف می توانند بر مسير رشد گياه موثر باشند ؟
انواع مختلف خاک چه تاثيری بر رشد گياه دارد ؟
تاثير انواع مختلف کود بر رشد گياه
گياهان در محلولهای مغذی بهتر رشد می کنند يا در خاک
چه نوع مواد معدنی برای رشد گياهان مورد نياز است ؟
تاثير آهن بر رشد گياهان
بهترين فاصله بندی برای گياهان ؟
آيا کمپوست از کودهای شيميايی بهتر است ؟
آيا و جود قند در ظرف آب ٬ ماندگاری گلهای چيده شده را بيشتر می کند ؟
آيا گياهان زنده رطوبت از دست می دهند ؟
گرما چه تاثيری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟
نور چه تاثيری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟
خاک ٬ نهال درختان و سرعت رويش
آيا اندازۀ دانه بر سرعت جوانه زنی آن موثر است ؟
آيا درصد نور بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟
آيا نيروی جانب مرکز بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟
گياه گوجه فرنگی چه مقدار شوری را تحمل می کند ؟
کدام گياهان بيشترين مقدار نمک را در آبی که به آنها اسپری می کنيم تحمل می کنند ؟
آيا دود می تواند محرک جوانه زنی در گياهان بوته زار شود ؟
گياهان مختلف چه مقدار آب مصرف می کنند ؟
برای به دست آوردن ۱ کيلوگرم از محصول گياهان مختلف چقدر آب مصرف می شود ؟
چه نسبتی از ورن گياهان مختلف را آب تشکيل می دهد ؟
روش های کشت جلبک
تحقيقات ميداني
سرعت تجزيۀ برگهای پاييزی
اثر اگزوز وسائل نقليه روي گياهان حاشيۀ جاده ها
در اطراف خانه چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟
چه نوع باکتری هايی روی بدن ما زندگی می کنند ؟
در خاکهای مختلف چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟
ژنتيك
ارتباط رنگ مو و رنگ چشم
آيا دانه های بزرگتر گياهانی بزرگتر توليد می کنند ؟
چه عاملی تعيين کنندۀ تعداد دانه ها در يک سيب است ؟
آيا همه دانه های نخود فرنگی موجود در يک غلاف اندازۀ يکسانی دارند ؟
آيا دانه های از يک نوع با سرعت يکسانی جوانه می زنند ؟
آيا بين رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟
ميزان شباهت اثر انگشتان را بين خواهران و برادران ٬ والدين و فرزندان و همچنين افراد يک فاميل بررسی کنيد .
جستجوي اطلاعات / تاريخ علم
عناصر مختلف چگونه علائم قراردادی خود را به دست آوردند ؟
دانشمندانی که نام خود را روی اشياء نهادند .
بيست گياه يا جانور با اسامی واقعاً عجيب و غريب
چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟
رياضي
نمادها ٬ از گذشته تا به امروز
ميله های ناپير
احتمالات و پيش بينی
نقاشی مقياس
رياضيدانان مشهور
اعداد رومی
ضرب به روش مصر باستان
زبان های کامپيوتر
الگوها و تناسب های رياضی
کسر در نت نويسی موسيقی
پازل چينی( تنگرام )
بازه های زمانی
عدد پي
عدد صفر
بررسی اعداد بزرگ
اعداد فيبوناچی
خدمات بانکی
قيمت گذاری واحد
به دست آوردن مساحت يک دايره
زاويه های يک مثلث
نمودارها
ترتيب عمليات در ماشين حساب
پول در دنيا
بخش پذيری
گزارش های هواشناسی و تقويم ساليانه
تناسب در طبيعت
تاريخچه تقويم
خطاهای ديداری
چرتکه
کامپيوتر چگونه بارکد سازی می کند
بی نهايت
پيكتوگراف


موضوعات مرتبط: پژوهشی ، جابربن حیان
برچسب‌ها: انتخاب موضوع براي پروژه علمي

تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 21:19 | نویسنده : طیبه بحرینی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.